Wethouder Damen heeft samen met haar collega's uit de Leidse regio plannen klaar liggen voor aanpassingen in de jeugdhulp.

Leidse regio komt met plannen voor aanscherping jeugdhulp

‘Samen Sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)’. Zo heet de nieuwe visie die de gemeente Leiden samen met Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude heeft gemaakt. Met het aangescherpte beleid willen de Leidse regiogemeenten aan de ene kant meer grip krijgen op de almaar oplopende kosten voor jeugdhulp, maar ook betere zorg garanderen aan jongeren die dat nodig hebben.

“De kansen en de mogelijkheden van het kind en zijn of haar gezin staan centraal,”zegt de Leidse wethouder Marleen Damen. “We willen de jeugdhulp op een kleinschalige manier organiseren; passende hulp dichter bij de inwoners en meer binnen de leefwereld en mogelijkheden van kinderen en gezinnen.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de aanpassingen in de jeugdhulp.

De betaalbaarheid van de jeugdhulp is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest. Ten opzichte van de Rijksbijdrage heeft Leiden op de jeugdhulp een tekort van 4.9 miljoen euro voor 2019. Om de ambities die zijn vastgelegd in de visie waar te maken en verder te kunnen investeren in de transformatie en doorontwikkeling van jeugdhulp, is voldoende budget nodig. De gemeente heeft uit de eigen middelen al een groot deel van de tekorten gecompenseerd.

De afgelopen jaren zijn diverse actieplannen en fondsen door het Rijk gelanceerd, met het doel de transformatie op gang te krijgen of tekorten bij gemeenten te verkleinen. Damen: “Hier zijn we blij mee, maar is het niet genoeg. Wij vinden dat er structureel geld bij moet om de taken voor goede hulp en ondersteuning aan de jeugd uit te kunnen voeren. Hierover zijn we in gesprek met de VNG en het Rijk.”

De gemeente ziet sinds de decentralisatie in het Sociaal Domein een toenemende hulpvraag in de jeugdzorg. Volgens Damen zijn het niet zozeer de kosten per kind die omhoog gaan, maar wordt er gewoon steeds meer gebruik gemaakt van de voorzieningen. Aan de ene kant vindt ze het positief dat mensen de weg steeds beter weten te vinden, maar de wethouder wil wel zeker weten dat steeds de juiste hulp wordt geboden. Huisartsen hebben maar weinig tijd per patiƫnt, een consult duurt acht minuten, en verwijzen relatief vaak door naar dure specialisten. Door te gaan werken met praktijkondersteuners die meer tijd kunnen besteden aan de hulpvragen, hoopt de regio dat goedkopere oplossingen vaker afdoende blijken te zijn.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Zoeterwoude jeugdhulp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×