(Foto's: Chris de Waard).

Plannen Buurtenergie Leiden voor Energiepark krijgen steeds meer vorm

Eerder deze week werd de tweede bijeenkomst gehouden van Buurtenergie Leiden. Dit initiatief van bewoners uit de wijken rond het Energiepark tussen de Langegracht en de Maresingel heeft als doel een alternatief plan te ontwikkelen voor het gebied. Daarvoor is de samenwerking gezocht met Bouwfonds Property Development (BPD) die samen met zelfbouwer De Steenvlinder werkt aan een gedragen plan dat ook financieel haalbaar is. Op 6 juni worden die plannen gepresenteerd aan de buurt en de stad.

Deze week werd een tussenstand gegeven van wat tot nu toe op papier is gezet. Er ligt nu een voorlopige blauwdruk voor het gebied. Daarin is ruimte voor kleinschalige culturele evenementen en cultureel ondernemerschap, sport en beweging, ambachten en (extra) woningbouw. Dat alles in een gebied met veel groen en water waarin biodiversiteit, van groot belang is.

Deelgebieden
Verschillende delen van dit stuk Singelpark krijgen in de plannen een eigen identiteit. Het Huigpark is voor sport en beweging, dan komt het Ambachtsplein met steenhouwerij Bam Bam en de lokale bierbrouwer Pronck. Mogelijk is er ook nog plek voor bijvoorbeeld een fietsenmaker. Na ambachten komt cultuur. In de oude NUON-gebouwen willen kunstenaars onder (bege)leiding van EST, dat is de nieuwe naam van IS-Projects van de Leidse kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler, een cultuurkwartier inrichten. Helemaal aan de rand van het gebied overheerst rust.

Blauwe en groene vingers
Opvallende elementen uit de voorlopige plannen zijn het ‘vernatten’ van het gebied door op sommige plekken de beschoeiing van de singel weg te halen en de Maresingel het gebied ‘in te trekken’. Aan de andere kant wordt juist voorzien in groene uitlopers naar het park die zich als vingers uitstrekken vanaf de eveneens vergroende Langegracht.

Om de plannen te kunnen betalen zijn kostendragers nodig. Die worden gevonden in woningbouw, waarbij verschillende varianten werden gepresenteerd voor de bestaande bebouwing langs de Langegracht. Zo zou het Tweelinghuis behouden blijven, maar de toekomst van het Stadsbouwhuis is minder zeker. “Hergebruik van de bestaande bouw is een van de ontwikkelde varianten, maar gedeeltelijke sloop in combinatie met nieuwbouw ligt meer voor de hand,”zo bleek uit de presentatie van architect Stefan Witteman die denkt dat de nieuwe bouwdelen mogelijk hoger worden dan de bestaande bouw.

Karel Sant is gebiedsontwikkelaar, maar treedt hier op als onafhankelijk procesbegeleider. Hij is na afloop van de presentaties enthousiast. Vooral omdat er niemand op is gesprongen om tegen de plannen te ageren. “Dat maak ik vaak anders mee en ook hier is dat natuurlijk eerder wel gebeurd.” Sant hoopt op net zoveel draagvlak bij de politiek als op 6 juni de plannen in definitievere vorm worden voorgelegd aan de betrokken bewoners, raadsleden en de rest van de stad.

Leiden Maatschappij Toekomst Energiepark Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×