(Foto's: Chris de Waard).

Lakenplein wordt autovrij park met voetpad

Auto’s worden in de toekomst geweerd uit het gebied tussen de Oosterkerkstraat, de Waardgracht, de Nieuwe Rijn en het Katoenpark. Het Lakenplein wordt Lakenpark en is een van de onderdelen van het Singelpark. Dat park krijgt met de aanleg van de Singelparkbruggen aan de binnenkant van de singels een aaneengesloten wandelroute langs het water en daarom vervalt de weg langs de Binnenvestgracht bij het Katoenpark.

Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer moet na de herinrichting een andere route volgen. Die kunnen gebruik gaan maken van de Nieuwe Rijn, de Langestraat en de Herengracht. Volgens de gemeente kunnen die ‘erftoegangswegen’ die extra verkeersdruk makkelijk aan. Naar verwachting stijgt het aantal verkeersbewegingen met honderd tot honderdvijftig voertuigen per etmaal op een totaal van vierhonderd. “Dat blijft ruim onder de grenswaarden van zo’n vijfduizend voertuigen per dag die verkeerskundig voor dit type wegen als acceptabel gezien wordt, zo meldt de gemeente.

Het voetpad gaat lopen tussen de Oosterkerkstraat en de nog aan te leggen Hapynionbrug over de Nieuwe Rijn tussen de Kaarsenmakerssteeg en het Utrechtse Veer. Om ruimte te maken voor die brug is onlangs op kosten van de gemeente een woonark verplaatst naar een nieuwe ligplaats aan de Haarlemmerweg.

Leiden Politiek lakenpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×