D66 en ChristenUnie willen Leids mediafonds op volle sterkte houden

2

De projecten die tot nu toe zijn voortgekomen uit de ondersteuning van het Leids Mediafonds zijn veelbelovend en het brengt de stad meer dan vooraf gedacht. Dat vindt D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu die dan ook niet wil dat het fonds gekort gaat worden. Zijn partij wil op zoek naar anderhalve ton extra per jaar voor 2020 en 2021 zodat het fonds in elk geval vier jaar lang op volle sterkte kan functioneren. Hij kreeg tijdens de algemene beschouwingen die vandaag worden gehouden in de Leidse gemeenteraad direct bijval van fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden. Die wil zelfs dat het fonds een structureel karakter krijgt.

Chris de Waard in gesprek met D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu over het op peil houden van het budget van het Leids Mediafonds.

Het fonds werd vorig jaar op voorspraak van de twee bovengenoemde partijen ingesteld met de bedoeling om het in elk geval vier jaar een kans te geven. Voor de eerste twee jaar stelde de raad er in totaal een half miljoen voor beschikbaar. Voor de laatste twee jaar moet de financiering nog geregeld worden. Het college stelt in de Kaderbrief die de komende weken wordt besproken voor om er nog twee keer een ton in te steken. Voor de periode na 2021 trekt het stadsbestuur vooralsnog helemaal geen geld meer uit voor de stimulering van onderzoeksjournalistiek in de Leidse regio.

Binnenkort worden de toekomst van het Leids Mediafonds besproken in de gemeenteraad. Voor de zomervakantie wordt duidelijk of er inderdaad extra geld wordt gevonden om het fonds twee jaar langer op volle sterkte te houden en of een raadsmeerderheid dat geld daar dan ook aan wil besteden.

Delen

2 reacties

  1. Jaap de Jong op

    Belangrijk dat de Raad dit goede mediafonds met zulke veelbelovende resultaten niet nu al beknot. Het Leidse mediafonds is een trendsettend initiatief, waar de stad regionaal en landelijk eer mee inlegt. Diverse steden zoals Tilburg, Haarlem en Arnhem hebben onder verwijzing naar het Leidse model oplossingen gezocht voor versterking van hun medialandschap. Leiden wil een kennisstad zijn. Dan kan zij niet al na een jaar gaan zwalken. De wethouder moet niet precies dat doen waar het onderzoek van de Leidse universiteit al voor gewaarschuwd had: een fonds dat al na ruim een jaar al wordt beknot klinkt als symboolpolitiek. Met steeds meer taken voor de gemeentepolitiek is een krachtig en kritisch medialandschap essentieel. Wat voor stad wil je zijn?

  2. Het wordt steeds duidelijker in welke mate de gemeente Leiden zich door een onrealistisch hoog ambitieniveau heeft vertild aan grote projecten (zoals parkeerkelders, singelpark en meer) en wat de gevolgen zijn: bezuinigingen op welzijn, minimabeleid en nu het mediafonds, onvoldoende middelen voor effectieve handhaving, verhoging van de lasten voor burgers. En dat is waarschijnlijk nog maar het begin.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline