D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu (links) en zijn ChristenUnie-collega Pieter Krol (rechts) willen het Leids Mediafonds op sterkte houden en gaan op zoek naar extra geld. (Foto: Chris de Waard).

D66 en ChristenUnie willen Leids mediafonds op volle sterkte houden

De projecten die tot nu toe zijn voortgekomen uit de ondersteuning van het Leids Mediafonds zijn veelbelovend en het brengt de stad meer dan vooraf gedacht. Dat vindt D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu die dan ook niet wil dat het fonds gekort gaat worden. Zijn partij wil op zoek naar anderhalve ton extra per jaar voor 2020 en 2021 zodat het fonds in elk geval vier jaar lang op volle sterkte kan functioneren. Hij kreeg tijdens de algemene beschouwingen die vandaag worden gehouden in de Leidse gemeenteraad direct bijval van fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie Leiden. Die wil zelfs dat het fonds een structureel karakter krijgt.

Chris de Waard in gesprek met D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu over het op peil houden van het budget van het Leids Mediafonds.

Het fonds werd vorig jaar op voorspraak van de twee bovengenoemde partijen ingesteld met de bedoeling om het in elk geval vier jaar een kans te geven. Voor de eerste twee jaar stelde de raad er in totaal een half miljoen voor beschikbaar. Voor de laatste twee jaar moet de financiering nog geregeld worden. Het college stelt in de Kaderbrief die de komende weken wordt besproken voor om er nog twee keer een ton in te steken. Voor de periode na 2021 trekt het stadsbestuur vooralsnog helemaal geen geld meer uit voor de stimulering van onderzoeksjournalistiek in de Leidse regio.

Binnenkort worden de toekomst van het Leids Mediafonds besproken in de gemeenteraad. Voor de zomervakantie wordt duidelijk of er inderdaad extra geld wordt gevonden om het fonds twee jaar langer op volle sterkte te houden en of een raadsmeerderheid dat geld daar dan ook aan wil besteden.

Leiden Maatschappij Politiek Leids Mediafonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×