Nieuw broodfonds Voorschoten in oprichting

Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) en Ondernemend Wassenaar (OW) onderzoeken de mogelijkheid om een vierde broodfonds op te richten. Alleen al in Voorschoten met ongeveer 1300 ZZP’ers lijkt hiervoor voldoende ruimte. De bestaande drie broodfondsen, die vrijwel vol zitten, tellen in totaal bijna 150 deelnemers.

Vierde broodfonds
Inmiddels hebben al acht mensen hun belangstelling voor dit vierde broodfonds bekend gemaakt. Zodra twintig belangstellenden zich hebben aangemeld wordt een informatieavond georganiseerd. Op die avond geven de Broodfondsmakers tekst en uitleg over het concept en wat het inhoudt. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor deze informatieavond.

De Voorschotense ondernemer Paul Lodewick van Grapefish neemt het voortouw bij de oprichting van dit vierde broodfonds. Hij wordt daarbij vanuit de OVV en OW gesteund door Manon Vonk (OVV-bestuurslid) en Bert Westra (ambtelijk secretaris van beide ondernemersverenigingen).Ondernemers met belangstelling kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen via info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl.

Broodfonds bij ziekte
De leden van een broodfonds ondersteunen elkaar met schenkingen als zij voor langere tijd ziek zijn. Het maximale aantal leden van een fonds bedraagt 50. Zo kunnen zij elkaar nog goed kennen en dat is belangrijk, omdat het bij een broodfonds gaat om vertrouwen. Voor veel leden is het ook een extra netwerk waarbij je elkaar werk gunt. De website www.broodfonds.nl biedt een schat aan informatie en geeft ook via video tekst en uitleg.

Een broodfonds is geen volledige vervanger van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar wel vele malen goedkoper. Men betaalt eenmalig 225 euro inschrijfkosten. De maandelijkse inleg daarna bedraagt inclusief contributie 43,75 tot 122,50 euro. Bij ziekte ontvangt een deelnemer afhankelijk van de eigen inleg maximaal twee jaar achter elkaar schenkingen van de andere leden van 750 tot 2.500 euro per maand. De inleg wordt op een eigen spaarrekening gestort. Bij vertrek uit het fonds ontvangt men het restant van de rekening (inlagen plus rente minus schenkingen) terug. Een aansluitende AOV is raadzaam. Maar die behoeft dan pas na twee jaar ziek zijn uit te keren en is daardoor stukken goedkoper dan een ‘normale’ AOV. Wat de gevolgen van het pensioenakkoord voor de toekomst van de broodfondsen zijn, is nog onbekend, maar mochten de broodfondsen moeten worden opgeheven, dan krijgt men in elk geval het saldo van zijn spaarrekening terug.

Economie Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×