Wethouder Damen gelooft heilig in de door haar ingezette weg en houdt vast aan het Europees aanbesteden van het sociaal-maatschappelijk werk in Leiden. (Foto: Chris de Waard).

College houdt vast aan aanbestedingen binnen sociaal domein

Het manifest dat achttien Leidse organisaties eerder deze week aan college en raad stuurde, leidt niet tot het terugkomen op het voornemen om de gewenste taken binnen het sociaal domein Europees aan te besteden in plaats van het geld via subsidies beschikbaar te stellen aan organisaties als De Binnenvest, Libertas Leiden en Radius Welzijn. Wethouder Marleen Damen houdt onverkort vast aan haar plannen.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Damen (PvdA, Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn) over het op een nieuwe manier verdelen van de Leidse miljoenen voor sociaal-maatschappelijk werk.

Damen kiest dus voor een totaal andere manier van het verdelen van de miljoenen die de gemeente jaarlijks uitgeeft aan de hoofdthema’s. Niet als bezuiniging, maar als een manier om efficiënter te gaan werken. Ook denkt ze dat het aanbod erdoor verbetert. De plannen zijn opgeschreven in de nota ‘Op weg naar de toekomstige Sterke Sociale Basis’ en een meerderheid van de Leidse raad is het eens met de nieuwe werkwijze, waarin drie kernopdrachten worden onderscheiden: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht.

Met die nieuwe ‘themagerichte benadering’ aanpak wil het stadsbestuur de versnippering die in de loop der tijd is ontstaan in de toekomst voorkomen. Ook kan er bij het verstrekken van een opdracht meer gestuurd worden dan bij een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) binnen een subsidierelatie. De exercitie moet volgens Damen een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen opleveren dat bovendien overzichtelijk en toegankelijk is en bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.

Veel organisaties die nu in Leiden werkzaam zijn binnen het sociaal domein maken zich grote zorgen over hun toekomst. Bij een aanbesteding kunnen opdrachten immers ook naar andere partijen gaan. Ook naar partijen die nu nog niet actief zijn in de stad en die dus met mooie gelikte verhalen binnen zouden kunnen komen, zonder dat de gemeente vooraf goed kan toetsen of alle beloftes ook echt waargemaakt kunnen worden.

Damen is daar niet bang voor: “We hebben de procedure zo ingericht dat we ook interviews gaan houden met partijen die inschrijven om ze goed de nieren te proeven.” De wethouder denkt dat de gemeente tijdens dergelijke gesprekken door mooie praatjes heen zal kunnen prikken. Overigens denkt ze dat vooral bestaande partijen de opdrachten binnen gaan halen: “Bekende partijen staan volgens mij met 10-0 voor op organisaties van buitenaf.”

Die Leidse organisaties zijn daar veel minder van overtuigd en vrezen in aan aantal gevallen echt voor hun voortbestaan. “Ik geloof best dat de wethouder het allemaal goed bedoeld, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen” zei bijvoorbeeld directeur-bestuurder Frank van Rooij van Radius Welzijn, een van de initiatiefnemers van het manifest, eerder tegen Sleutelstad.

Het was de bedoeling dat er per 1 januari 2020 volgens die nieuwe manier van financiering gewerkt zou gaan worden door mogelijk ook (deels) nieuwe aanbieders. Dat redt Damen niet en ze heeft onlangs drie maanden extra uitgetrokken voor het proces van Europese Aanbesteding.

Leiden Maatschappij Politiek Sterke Sociale Basis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×