College houdt vast aan aanbestedingen binnen sociaal domein

6

Het manifest dat achttien Leidse organisaties eerder deze week aan college en raad stuurde, leidt niet tot het terugkomen op het voornemen om de gewenste taken binnen het sociaal domein Europees aan te besteden in plaats van het geld via subsidies beschikbaar te stellen aan organisaties als De Binnenvest, Libertas Leiden en Radius Welzijn. Wethouder Marleen Damen houdt onverkort vast aan haar plannen.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Damen (PvdA, Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn) over het op een nieuwe manier verdelen van de Leidse miljoenen voor sociaal-maatschappelijk werk.

Damen kiest dus voor een totaal andere manier van het verdelen van de miljoenen die de gemeente jaarlijks uitgeeft aan de hoofdthema’s. Niet als bezuiniging, maar als een manier om efficiënter te gaan werken. Ook denkt ze dat het aanbod erdoor verbetert. De plannen zijn opgeschreven in de nota ‘Op weg naar de toekomstige Sterke Sociale Basis’ en een meerderheid van de Leidse raad is het eens met de nieuwe werkwijze, waarin drie kernopdrachten worden onderscheiden: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht.

Met die nieuwe ‘themagerichte benadering’ aanpak wil het stadsbestuur de versnippering die in de loop der tijd is ontstaan in de toekomst voorkomen. Ook kan er bij het verstrekken van een opdracht meer gestuurd worden dan bij een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) binnen een subsidierelatie. De exercitie moet volgens Damen een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen opleveren dat bovendien overzichtelijk en toegankelijk is en bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.

Veel organisaties die nu in Leiden werkzaam zijn binnen het sociaal domein maken zich grote zorgen over hun toekomst. Bij een aanbesteding kunnen opdrachten immers ook naar andere partijen gaan. Ook naar partijen die nu nog niet actief zijn in de stad en die dus met mooie gelikte verhalen binnen zouden kunnen komen, zonder dat de gemeente vooraf goed kan toetsen of alle beloftes ook echt waargemaakt kunnen worden.

Damen is daar niet bang voor: “We hebben de procedure zo ingericht dat we ook interviews gaan houden met partijen die inschrijven om ze goed de nieren te proeven.” De wethouder denkt dat de gemeente tijdens dergelijke gesprekken door mooie praatjes heen zal kunnen prikken. Overigens denkt ze dat vooral bestaande partijen de opdrachten binnen gaan halen: “Bekende partijen staan volgens mij met 10-0 voor op organisaties van buitenaf.”

Die Leidse organisaties zijn daar veel minder van overtuigd en vrezen in aan aantal gevallen echt voor hun voortbestaan. “Ik geloof best dat de wethouder het allemaal goed bedoeld, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen” zei bijvoorbeeld directeur-bestuurder Frank van Rooij van Radius Welzijn, een van de initiatiefnemers van het manifest, eerder tegen Sleutelstad.

Het was de bedoeling dat er per 1 januari 2020 volgens die nieuwe manier van financiering gewerkt zou gaan worden door mogelijk ook (deels) nieuwe aanbieders. Dat redt Damen niet en ze heeft onlangs drie maanden extra uitgetrokken voor het proces van Europese Aanbesteding.

Delen

6 reacties

  1. Een Leids burger op

    ´ t Damentje van de Partij voor de AfbraaK:¨Niet als bezuiniging, maar als een manier om efficiënter te gaan werken.¨
    Ja ja, het afschaffen van de declaratieregeling voor minima werd door haar ook gepresenteerd als ¨beter maatwerk leveren¨. Dat Damen wil ingrijpen in het overschrijden van het subsidiebudget en in het overlappen van subsidies voor een soortgelijk doel aan verschillende instanties is begrijpelijk maar dat hoeft niet perse via een aanbesteding waarbij dan goedkoop zal prevaleren boven kwaliteit.

  2. Ze deelt wel 250 euro per buurt bbq uit. Daar is dan wel imho een fors bedrag voor uitgetrokken.

  3. Het lijkt wel solliciteren op je eigen baan wat deze arrogante, zelfingenomen PvdAdieu saneringswethouder voorstelt. Met een beetje geluk mag je je baan behouden, maar tegen een fors lager inkomen en dus minder dienstverlening. Of je krijgt na de eurofiele aanbesteding zeer gemotiveerde Poolse en/of Roemeense welzijnswerkers bij de oudjes en zieken over de vloer die na een paar maanden overspannen raken of ontslag nemen en daarna ook nog recht op een Leidse ww uitkering hebben. Om maar niet te spreken van de taal- en cultuurbarriere.
    Het neoliberale marktdenken is op zijn retour zelfs bij die kakliberalen van VVD en Draaiers66. De PvdAdieu (net als de SP) als volkomen overbodige salonsocialistische representant in deze stad en met enig geluk in het college teruggekeerd loopt nog achter de troepen aan. Een soort suicidaal gedrag dat wij uiteraard toejuichen wanneer de volgende verkiezingen zich aankondigen. Tjakkaa!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline