Het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat is nu een restaurant. (Foto: Google Streetview).

Gemeenteraad Voorschoten verzekert zich van zeggenschap in verkoop Ambachts- en Baljuwhuis

De mogelijke verkoop van de het Ambachts- en Baljuwhuis, door sommigen wel de ‘bakermat van het dorp Voorschoten’ genoemd, heeft tot zoveel zorgen geleid in het dorp dat de gemeenteraad wil beslissen over een mogelijke verkoop. Normaal gesproken gaan burgemeester en wethouders over de verkoop van vastgoed, maar daarvoor is het Ambachts- en Baljuwhuis te waardevol, bleek donderdagavond. Een motie van de PvdA met deze stelling werd unaniem aangenomen.

De mogelijke verkoop van het gebouw aan de Voorstraat aan de huidige huurder, ondernemer Jos Kriek die er restaurant Floris V exploiteert, zorgde de afgelopen weken voor nogal wat vragen. Is het wel de bedoeling dat zulk cultureel erfgoed in handen komt van een particulier? Blijft de locatie wel openbaar toegankelijk na de verkoop, zoals is afgesproken toen het aan de gemeente werd geschonken? En past het boutique hotel dat Kriek er in wil vestigen wel bij de afspraken ten tijde van de schenking?


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Marcel Cramwinckel

Wethouder Marcel Cramwinckel (Grondzaken en Vastgoed) maakt zich niet zo’n grote zorgen en benadrukte ten overstaan van de gemeenteraad dat hij voorlopig nog bezig is met het inventariseren van de (ver)koopwensen. “Daar doen we nu onderzoek naar. Als dat is afgerond, komen we bij u terug met een concreet voorstel. Ik ga niet zomaar een verkoopcontract tekenen.” Dat er in Voorschoten zorgen zijn ontstaan over het feit dat er überhaupt wordt gesproken over verkoop, probeert Cramwinckel te relativeren. “Ik begrijpen de zorgen goed, maar ik heb ook gemerkt dat als je met inwoners rustig een kop koffie drinkt en uitlegt wat er gaat gebeuren, dat ze zeggen: goed plan, daar heb ik wel vertrouwen in.”

Niet tekenen bij het kruisje
Die uitspraken volgden op de zorgen die raadslid Ad de Graaf (PvdA) donderdagavond nog maar weer uitte. Hij is bang dat de huidige verkennende gesprekken zullen leiden tot een uitkomst waarover alleen nog bij het kruisje kan worden getekend, aangezien er al een verkoopmakelaar in de arm is genomen. De Graaf werkte daarom in samenwerking met andere partijen aan een motie over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis, waarin hij de wethouder verplicht om eerste in bredere zin een gesprek met de gemeenteraad te voeren, voordat er iets met het monument gebeurt. De stemming die volgde was unaniem voor de motie.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf

Hoewel de motie volgens Cramwinckel enigszins overbodig is – ‘dit was ik toch al van plan en zo staat het ook in de wet’ – bedankte Cramwinckel de PvdA’er wel voor de motie. “Als het goed is weerspiegelt de raad de mening van de inwoners en het is belangrijk dat inwoners van Voorschoten zich op die manier over zo’n belangrijke transactie kunnen uitspreken.” Een toezegging om de uiteindelijke mening van de gemeenteraad te volgen kwam er niet, maar Cramwinckel benadrukte wel de rol die de raad heeft. “Wij gaan zo’n belangrijk pand natuurlijk niet verkopen als er politiek veel weerstand tegen is.”

Informatieavond
De onrust in het dorp en de donderdagavond unaniem aangenomen motie hebben de wethouder in ieder geval wel iets duidelijk gemaakt. “Ik ben de laatste dagen gaan denken: we moeten hierover een informatieavond organiseren”, aldus Cramwinckel. “Mensen hebben recht op informatie.” Die informatieavond over het Ambachts- en Baljuwhuis zal naar verwachting in september plaatsvinden. In de tussentijd onderzoekt de gemeente wat de voor- en nadelen kunnen zijn van de verkoop van het monumentale gebouw.

Politiek Voorschoten Ambachts- en Baljuwhuis Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×