Hele bospercelen in recreatiegebied Vlietland gaan na de zomer tegen de vlakte. (Foto: Staatsbosbeheer).

Tien procent bomen Vlietland gekapt wegens ziekte

Staatsbosbeheer gaat tot eind dit jaar ongeveer tien procent van alle bomen in recreatiegebied Vlietland kappen. De provincie Zuid-Holland heeft daartoe opdracht gegeven, omdat veel bomen ziek of instabiel zijn. Het gaat om essen die lijden aan de beruchte essentaksterfte, maar ook om populieren die in slechte staat verkeren. Niet ingrijpen zou volgens Staatsbosbeheer betekenen dat het recreatiegebied gesloten zou moeten worden omdat bezoekers dan gevaar lopen.Bovenstaande kaart geeft globaal weer waar er gekapt gaat worden.

Afgelopen week is Staatsbosbeheer begonnen met het markeren van de bomen die gekapt gaan worden. Dit ‘blessen’ gebeurt met verschillende kleuren die hun eigen betekenis hebben. Blauw betekent dat een boom blijft staan vanwege een bijzondere ecologische of recreatieve waarde. Oranje betekent kap. Het omhalen van de bomen start in september. In de komende winterperiode worden nieuwe bomen aangeplant. Daarbij wordt gelet op een grotere variatie in soorten. Het nieuwe bos is daardoor volgens Staatsbosbeheer minder vatbaar voor ziekten en bovendien is het beter voor de biodiversiteit.

VVD Voorschoten wil meer informatie

Naar aanleiding van de aangekondigde massakap heeft de VVD-fractie in Voorschoten aangekondigd het college van burgemeester en wethouders te gaan vragen om in overleg te treden met de provincie. De partij vreest voor veel meer geluidsoverlast van de A4 als zoveel bomen worden gekapt en wil onder meer weten of dat niet veel meer gefaseerd kan gebeuren.

Bram Reinke van de VVD Voorschoten spreekt van een rigoureus besluit dat in de ogen van zijn fractie zorgelijk is. “Niet alleen omdat de bomen een bepalend deel zijn van het karakter van dit mooie gebied, maar ze fungeren ook als een natuurlijke wal tegen geluidsoverlast van de A4”. Onderzoek en informatie-inwinning bij omwonenden wijst volgens Reinke uit dat lang niet alle aangewezen kapgebieden in even slechte staat verkeren.

Duurzaamheid Politiek Voorschoten vlietland_boomkap


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×