GroenLinks en Partij voor de Dieren in Leiden komen op voor bomen Vlietland

Hoewel de enorme aantallen bomen die de provincie na de zomer wil laten kappen in recreatiegebied Vlietland strikt genomen op grondgebied staan van de Leidse buurgemeente Leidschendam-Voorburg, heeft de voorgenomen kap ook grote gevolgen voor inwoners van Leiden. Dat stellen de raadsleden Emma van Bree (GroenLinks) en Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) die daarom over de kwestie aan de bel trekken bij het Leidse college van burgemeester en wethouders.

Vorige week kwam in het nieuws dat circa tien procent van alle bomen in het gebied na de zomer wordt gekapt. De provincie Zuid-Holland heeft dat opgedragen aan Staatsbosbeheer die verantwoordelijk is voor het beheer van de groene zone tussen A4 en Vliet. Het zou gaan om populieren die in slechte staat verkeren en daardoor gevaar opleveren voor bezoekers van het bos. Hetzelfde geldt voor een flink aantal essen die aangetast zijn door de essentakziekte, waardoor takken van de boom kunnen vallen.

Dat na de massale bomenkap in het natuur- en recreatiegebied ten behoeve van de Rijnlandroute opnieuw een grote hoeveelheid bomen gekapt zal worden in Vlietland steekt de twee Leidse politieke partijen: “Hoewel de bomen die gekapt worden niet op Leids grondgebied staan, grenst Vlietland aan Leiden en heeft de kap directe invloed op de Leidse inwoners. Zo neemt de overlast van de Rijnlandroute waarschijnlijk sterk toe door de kap en gaat nabijgelegen natuur verloren zonder dat duidelijk is wat hiervoor in de plaats komt,” aldus Van Bree en Van Schaik.

GroenLinks Leiden en de Partij voor de Dieren vinden de aanstaande kap onwenselijk en vragen om een serie maatregelen om in ieder geval de gevolgen tegen te gaan. Dat zijn bijvoorbeeld een toename van de geluidsoverlast van snelweg A4 en later ook van de Rijnlandroute die in het gebied wordt aangelegd. Ook zal de luchtkwaliteit daardoor verslechteren, zo weten de vragenstellers. Naast overlast voor inwoners is de kap van zoveel bomen ook slecht voor de biodiversiteit.

Van Bree en Van Schaik hebben het college gevraagd om namens Leiden hun ongenoegen uit te spreken bij de provincie over de bomenkap en ook het het belang van de Leidse inwoners te benadrukken in verband met de gemeentegrensoverstijgende effecten van de kap. Ook willen de partijen dat Leiden aandringt op compensatie van de gekapte bomen.

Duurzaamheid Leiden Politiek Regio vlietland_boomkap


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×