(Foto's: Marit Moerman).

Groep lepelaars doet Polderpark Cronesteyn aan

“Het is waarschijnlijk een familiegroepje,” zegt natuurjournalist en vogelkenner Dick de Vos als hij wordt geconfronteerd met de foto’s die natuurfotograaf Marit Moerman van Kudde Cronesteyn vanmorgen maakte van een groep van tien lepelaars die was neergestreken in de weilanden. “Tien is ook wel bijzonder,” vindt De Vos.

Twee of drie jaar geleden werden in Cronesteyn drie broedparen gesignaleerd, maar de afgelopen jaren lieten ze het gebied links liggen. Peter van den Akker van de Kudde Cronesteyn hoopt dat het een goed teken is voor de toekomst dat een relatief grote groep lepelaars het gebied nu heeft ontdekt.

Het gaat sowieso goed met de lepelaar in ons land. De circa 90 centimeter hoge vogel brengt steeds vaker jongen groot in ons land. Werden er in 1970 nog slechts 170 broedparen genoteerd, inmiddels is het aantal opgelopen tot boven de 2500. Populaire broedplaatsen in Nederland zijn de Oostvaardersplassen en een aantal lastig bereikbare moerasachtige gebieden rondom het IJsselmeer. Een natuurgebied bij het Markermeer draagt zelfs de naam van de vogels: De Lepelaarsplassen. Ook op de Waddeneilanden broeden relatief veel paartjes. Belangrijke reden: er zijn daar geen vossen.

Rond Leiden wordt de lepelaar overigens wel vaker gesignaleerd. Bijvoorbeeld in de Papenwegsepolder bij de Stevenshof, maar ook dichterbij. “Toevallig zag ik er vandaag één foerageren op het landje van Bremmer,” vertelt De Vos. Het landje van Bremmer ligt ingeklemd tussen Leiden en Oegstgeest langs de Leidsestraatweg.

De Nederlandse populatie lepelaars is sowieso uniek. In andere landen in Noord-West-Europa broeden ze nauwelijks. Lepelaars bevinden zich van februari tot september/oktober in Nederland. Via Franse en Spaanse moerassen trekken ze naar winterkwartieren langs de West-Afrikaanse kust. Vooral bij Banc d’Arguin. Lepelaars broeden in moerassige gebieden, dichte rietkragen of moeilijk bereikbare bomen en struiken, maar ook op kwelders.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×