Houssin Bezzai was afgelopen jaar schooldirecteur bij het Urban Act College. (Foto: Chris de Waard).

Urban Act College stopt na eerste jaar

Het leek een veelbelovende manier om jongeren die in het reguliere onderwijs tussen wal en schip vielen met maatwerk toch een opleiding te laten volgen, maar het Urban Act College kon die belofte uiteindelijk niet in voldoende mate waarmaken. “Het onderwijsprogramma werkte wel en we hebben ook best veel jongeren kunnen helpen, maar de onderwijsregels maakten het wel erg ingewikkeld. Ook voor mboRijnland waar een nauwe samenwerking mee was, waren we een vreemde eend in de bijt. Het paste niet goed. De stekker gaat er daarom na het eerste jaar uit en na de vakantie worden de leerlingen ondergebracht bij mboRijnland.

In juli vorig jaar werd de feestelijke aftrap gegeven voor de school die enkele lokalen in gebruik had aan de Maresingel. Jongeren die al langere tijd van de radar verdwenen waren en zich niet thuisvoelden in het reguliere onderwijs kregen bij het Urban Act College het afgelopen jaar de kans om hun verkopersdiploma te halen. Het was de bedoeling om jaarlijks  ongeveer veertig jongeren de mbo-opleiding Entree of niveau 2 te laten volgen.

Directeur Houssin Bezzai vindt het jammer dat het project niet door kan, maar kijkt ook alweer volop vooruit. “Je moet soms ook eens iets proberen en niet alles lukt even goed. Ik heb het met heel veel plezier gedaan,” aldus Bezzai die na de vakantie aan de slag gaat bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hij wordt daar relatiemanager voor gemeentes, scholen en buurtopbouwwerkers en gaat in die rol via intermediairs regelen dan jongeren actief worden op het gebied van sport en cultuur. “Dat is dan gericht op jongeren uit de  lagere sociale klasse uit het hele land. Bij dit project gaan we samenwerken met de Johan Cruijff Foundation. Doel is dat de jongeren gelijke kansen krijgen als hun leeftijdsgenoten uit een hogere sociale klasse.”

Bezzai blijft ook in Leiden actief. Onder meer met het initiatief Leidse Boontjes dat eerder dit jaar van start ging. Via het project in het restaurant van Nieuwe Energie in Leiden werken jongeren die buiten de maatschappij dreigen te vallen, aan een nieuwe toekomst. Het project Leidse Boontjes is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die er vrijwillig voor kiezen om aan het project mee te doen. Van de jongeren wordt gevraagd dat zij zich aan alle afspraken houden en  zich verbinden aan een nieuwe stap in hun leven.

Leiden Onderwijs urbanact


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×