Wonen is een eerste levensbehoefte die mensen die dak- of thuisloos zijn ontberen, De Binnenvest biedt al 25 jaar hulp aan mensen die dak- of thuisloos zijn in de Leidse regio. (Foto: Gerry van Bakel).

De Binnenvest viert mijlpaal met lunch

Bij het vijfentwintigjarig bestaan van maatschappelijke opvang De Binnenvest ligt de vraag op tafel of dat de reden is voor een feestje of een treurmars. Directeur Emmy Klooster vindt het wel een dilemma. Eigenlijk zou het in een welvarend land als Nederland niet mogen voorkomen dat mensen dak- en thuisloos zijn, verklaart Klooster. “Maar we wilden als organisatie deze mijlpaal niet voorbij laten gaan. En dat gebeurt vandaag met een lunch met cliënten, medewerkers en partners.

In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen is in die vijfentwintig jaar veel veranderd. Het beeld van de zorgmijder die met de rug naar de maatschappij staan, onverzorgd uiterlijk en altijd met een biertje in de hand staat allang niet meer symbool voor de clienten van De Binnenvest. “We zien veel meer jongeren, gezinnen en mensen die redelijk succesvol waren en door allerlei tegenslag dakloos worden.” Er is grote vraag naar het werk van de maatschappelijke opvang en Klooster en haar mensen helpen graag.

De rol in de regio is ook veranderd. Vanaf 1 januari 2020 is elke gemeente verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen in de eigen woonplaats. “We zijn al een jaar of twee bezig met de voorbereiding. Mensen die niet dag en nacht zorg en veiligheid nodig hebben dat die gewoon dichter bij huis kunnen worden opgevangen. Mensen die meer zorg nodig hebben worden in onze regionale opvanglocatie geholpen en die blijft beschikbaar voor iedereen in de regio.”

Die centrale opvang die nu in de Nieuwe Energie is gehuisvest, gaat verhuizen. Er wordt gekeken naar een plek aan de Langegracht. “We hebben zelf gevraagd om een nieuw pand waar we opvang kunnen bieden die op meer moderne leest is geschoeid. We willen graag meer rust, ruimte en privacy kunnen bieden aan onze cliënten, zodat ze ook sneller kunnen herstellen.”


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Emmy Klooster, directeur De Binnenvest.

Personeelstekorten in de zorg zijn een veelbesproken thema, maar Klooster kan met gepaste trots zeggen dat De Binnenvest daar geen last van heeft. “Ons werk trekt mensen aan. Het geeft heel veel voldoening.  Dus wij hebben gelukkig geen last van tekort aan mensen die bij ons willen werken.We zijn ook een hele leuke organisatie.”

Wens
Voor de komende vijfentwintig jaar heeft Klooster nog wel een wens: veranderingen in de woningmarkt. “De woningmarkt zit muurvast. Er is een enorm tekort aan woningen voor alleenstaanden met een kleine beurs. Daar moet echt iets aan gebeuren. Dat probleem zou verholpen moeten worden. Dan kan dakloosheid ook sterk verminderen.”

Wie meer wil weten over het werk van maatschappelijke opvang De Binnenvest kan terecht op hun website www.debinnenvest.nl.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×