De Leiderdorpse GroenLinks fractievoorziiter Bob Vastenhout bij de AED in de hal van het gemeentehuis. (Foto: Chris de Waard).

Leiderdorp zet vaart achter dekkend maken van netwerk AED's

Op verzoek van GroenLinks in Leiderdorp boog de Leiderdorpse gemeenteraad zich deze week over het plaatsen van extra AED’s in het dorp om zo te komen tot een dekkend netwerk van de levensreddende apparaten op plekken waar ze 24/7 beschikbaar zijn. GroenLinks fractievoorzitter Bob Vastenhout diende daarvoor het voorstel in om zes AED’s aan te schaffen zodat het in een keer geregeld zou zijn.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Bob Vastenhout van GroenLinks Leiderdorp over de uitbreiding van het aantal AED’s in het dorp.

In de discussie die volgde werd afgesproken dat het college eerst actief burgerinitiatieven gaat stimuleren. Die zijn er in het verleden op dit vlak ook geweest en de politiek wil dergelijke buurtinitiatieven niet frustreren. Bovendien voelen inwoners zich waarschijnlijk ook verantwoordelijker voor zo’n AED als ze deze zelf hebben geregeld. Ook Incluzio zal door het gemeentebestuur worden ingeschakeld om bewoners te mobiliseren in de buurten waar nog een AED nodig is. GroenLinks trok het voorstel daarop in.¬†Over zes maanden wordt ge√Įnventariseerd wat de extra inspanning heeft opgeleverd en eventuele nog ontbrekende AED’s kunnen dan mogelijk alsnog centraal worden aangeschaft.

Leiderdorp Maatschappij Politiek AED netwerk Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×