Een van de eerder onderzochte plekken ligt in de Professorenwijk. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente wil nieuwe locatie tijdelijke woningen Sumatrastraat in 'sterke wijk'

Eind maart 2020 moet de verplaatsing beginnen van de tijdelijke woningen die nu nog op het plein van de voormalige basisschool De Springplank staan. Dat is een harde deadline, omdat woonstichting Ons Doel in mei volgend jaar met de bouw begint van een complex dat bestaat uit ruim tachtig sociale huurappartementen op de huidige plek van de zestien houten huisjes.

Spreiding bijzondere doelgroepen
Wethouder Marleen Damen heeft van de Leidse gemeenteraad als nadrukkelijke wens meegekregen om op zoek te gaan naar een plek in een ‘sterke wijk’ om zo te zorgen voor een betere spreiding van bijzondere doelgroepen. Twaalf van de zestien huisjes worden bewoond door cliënten van Stichting De Binnenvest. Het gaat daarbij om ex-daklozen. Dat is ook de reden dat de gemeente koste wat kost wil voorkomen dat er niet op tijd een nieuwe locatie wordt gevonden. De huisjes zouden dan moeten worden opgeslagen en dat is niet alleen duur, maar zorgt er ook voor de de bewoners op straat komen te staan.

Locatie voor tien jaar
Op de nieuwe plek die de komende tijd voor de woningen wordt gezocht, moeten ze tenminste tien jaar kunnen blijven staan. Ook dat is een van de uitgangspunten waarmee wethouder Damen haar ambtenaren op pad stuurt. De kosten van verplaatsing bedragen al gauw drie ton en dat geld wil Leiden zo niet te vaak uitgeven. Bovendien is het voor de bewoners ook niet fijn om steeds verplaatst te worden.

Aantal onderzoekslocaties uitgebreid
In de zoektocht worden naast de achttien eerder onderzochte locaties, waaronder de afgevallen plek aan de Vijf Meilaan, ook tien nieuwe locaties meegenomen. Dit zijn plekken die in eigendom zijn van Woonstichting Ons Doel die ze ook bij de gemeente heeft aangedragen. Welke plekken dat zijn wil de gemeente nog niet zeggen om onrust bij omwonenden te voorkomen, terwijl nog helemaal niet duidelijk is of het om serieuze opties gaat. Naast de tien plekken van Ons Doel wordt ook de korfballocatie aan de Saffierstraat in het onderzoek meegenomen en gaat Damen in opdracht van de raadsleden kijken of de zestien woningen kunnen worden bijgeplaatst in het Nico van der Horstpark.

Nico van der Horstpark en Avicennapad
Voor de langere termijn heeft de gemeenteraad ook een aantal nieuwe criteria aan wethouder Damen meegegeven. Die moeten het makkelijker maken om in de toekomst alternatieve plekken te vinden voor de huisjes die nu op twee andere tijdelijke locaties staan: het Nico van der Horstpark (honderd woningen) en het Avicennapad (34 woningen).

De honderd woningen in het Nico van der Horstpark (links) en de 34 aan het Avicennapad (rechts) moeten over enkele jaren ook worden verplaatst.

Tijdelijke woningen op bedrijventerreinen, op het water en in de regio
Bij de toekomstige zoektocht voor een nieuwe plek voor die 134 tijdelijke woningen kan Damen ook kijken of de woonunits geplaatst kunnen worden op bedrijventerreinen, op het water of in de regio. Bovendien mag de wethouder van de Leidse raadsleden ook locaties bij de keuze betrekken die niet in eigendom zijn van de gemeente Leiden zelf, maar bijvoorbeeld van de Universiteit Leiden.

Wethouder Damen krijgt ook aanvullende eisen en wensen mee die voor alle toekomstige locaties gelden. Zo mag plaatsing van de woningen niet ten koste gaan van speelruimte, belangrijke groene plekken of waardevolle bomen en mag ze zo nodig afwijken van de geldende parkeernormen. Ook moet ze scherp letten op de kosten en de doorlooptijd van het proces. Die mogen niet worden overschreden.

Leiden Maatschappij Politiek valeriusstraat


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×