Huidige plek tijdelijke woningen aan de Sumatrastraat. (Foto: Chris de Waard).

Leiden hervat zoektocht tijdelijke woningen Sumatrastraat

Binnen enkele maanden moet duidelijk zijn waarheen de zestien tijdelijke woningen worden verplaats die nu nog op het terrein van een te slopen schoolgebouw staan. Er komt daar nieuwbouw en bovendien was vooraf afgesproken dat de woningen na drie jaar zouden worden verplaatst. Een nieuwe plek moet om snel kunnen schakelen bij voorkeur al in eigendom zijn van de gemeente Leiden of van corporatie Portaal die de woningen verhuurt.

Het veldje tussen Burggravenlaan en Verdamstraat is een van de plekken die op de lijst van mogelijke plekken staan. Er gaan ook wel stemmen op om juist een plek als deze te kiezen en niet steeds voor wijken te kiezen met veel sociale huurwoningen.

Vlak voor de zomervakantieperiode leverde een eerste zoektocht uiteindelijk één plek op: een grasveldje tussen de flatwoningen aan de Valeriusstraat en de Vijf Meilaan. Na hevig protest, zowel uit de wijk als uit de raad, en een bezoek aan bewoners die uitkijken op het veldje trok Damen haar voorstel in en beloofde na de zomer samen met de gemeenteraad opnieuw alle opties opnieuw te bekijken. Dat gaat nu gebeuren.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de zoektocht naar een geschikte plek voor de tijdelijke woningen.

Nieuwe opties in beeld
Naast de plekken die eerder in beeld waren en waarvan al bekend is dat ze niet of minder geschikt zijn, heeft Damen inmiddels ook enkele nieuwe plekken op een nog geheime lijst. Welke plekken dat zijn, wil ze pas vertellen als zeker is dat het er zou kunnen om onrust te voorkomen.

College beslist
Het uitkiezen van een nieuwe plek is een bevoegdheid van het college zelf. Vanwege de eerdere onrust wordt de raad nu wel bij de keuze betrokken. Een van de zaken die bij de bespreking in de raadscommissie aan de orde kwam, was de wens om de woningen waarin onder andere ex-daklozen een plek krijgen nu eens niet in een wijk als Leiden Noord of de Kooi te plaatsen, maar in bijvoorbeeld de Professorenwijk.

Drie ton voor tien jaar
Omdat het verplaatsen van de tijdelijke woningen een kostbare zaak is, Leiden trekt er drie ton voor uit, is de gemeente op zoek naar een locatie waar ze in ieder geval tien jaar kunnen blijven staan. “Dat is trouwens ook beter voor de bewoners,” vindt Damen.

Leiden Maatschappij Politiek valeriusstraat


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×