Ashley North benoemd als wethouder, maar blijft ook nog even raadslid

8

De fractievoorzitter van GroenLinks Leiden, Ashley North, is vanavond benoemd tot wethouder voor zijn partij. Hij volgt Martine Leewis op die onlangs haar vertrek aankondigde omdat ze het werk als wethouder niet meer zag zitten. Zolang de GroenLinks-fractie nog geen opvolger voor North heeft gevonden, blijft deze ook nog even raadslid.

Chris de Waard in gesprek met de nieuwe GroenLinks Leiden wethouder Ashley North.

Opvolging North als raadslid
Wie North opvolgt, is nog onduidelijk. Eerste opvolger is Stephanie Bakker, maar die laat haar beurt voorbij gaan. Ze is sinds begin vorig jaar conrector op het Stedelijk Gymnasium en wil die functie niet combineren met het raadslidmaatschap.

De volgende op de lijst is Hester van Kruijssen die tussen mei en september vorig jaar al enkele maanden raadslid was als invaller voor Emma van Bree die met zwangerschapsverlof ging. Daarna bleef ze nog enige tijd aan als duoraadslid, maar in maart van dit jaar legde ze die functie weer neer. Of ze nu ook echt raadslid wordt, is nog niet duidelijk. Ze heeft aan haar fractie tot komende zondag uitstel gevraagd en gekregen om tot een beslissing te komen. Als ze nee zegt, komt Ivo van Spronsen in de raad. Hij was in de periode 2007-2010 al enkele jaren duoraadslid.

Als de GroenLinks-fractie weer compleet is, kiest de nieuwe complete fractie na het herfstreces een nieuwe fractievoorzitter uit hun midden.

Leidse Ring North
North werd voorafgaand aan zijn benoeming bevraagd door de acht andere partijen in de raad. Hij kreeg vragen over zijn gebrek aan ervaring als bestuurder en ook over de dreiging van vertraging op allerlei projecten nu hij tussentijds aantreedt en zich tal van soms ingewikkelde dossiers snel eigen moet maken. “Voor mij dus geen herfstvakantie,” zei North die vragen. Hij beloofde keihard te zullen werken om vertraging zo veel mogelijk te voorkomen.

Een van die grote projecten die binnenkort in de raad besproken gaat worden, is de Leidse ring Noord. Een dossier dat door de nieuwe wethouder meteen maar tot het zijne gemaakt werd door te spreken van de Leidse Ring North dat dus zijn volle aandacht en inzet zal krijgen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Kiss & Ride bij station
De VVD fractie maakte zich wat zorgen over de opgeheven Kiss & Ride bij station Leiden Centraal waarvan de opgestapte wethouder Leewis had beloofd deze voor de kerst in ere te herstellen. De PvdA hoopte juist dat North daarvan zou afzien. De VVD kan opgelucht zijn, want North beloofde om toezeggingen die zijn voorganger heeft gedaan na te zullen komen.

Delen

8 reacties

  • Sleutelstad

   2In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder l, kan een lid van de raad tevens wethouder zijn van de gemeente waar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak dat:

   a.aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad en eindigt op het tijdstip waarop de wethouders ingevolge artikel 42, eerste lid, aftreden, of

   b.aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder aanvaardt. Artikel X 6 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing.

   • Dualisme bepaalt dat een wethouder geen raadslid kan zijn. De bepaling waar naar Sleutelstad verwijst slaat met name op de situatie na de gemeenteraadsverkiezingen omdat er dan gedurende enige tijd onderhandelingen voor een nieuw college worden gedaan en het ‘oude’ college zolang demissionair op zijn plaats blijft.
    Toestaan dat North wethouder en raadslid is, is in strijd met de geest van de wet en in strijd met het dualisme.

 1. Een Leids burger op

  Het gevaar van SLINKSgroene belangenverstrengeling ligt op de loer.
  Een raadslid moet juist het college (waarin de wethouder zit) controleren.
  Hier dus: het slinksgroene raadslid die zijn eigen slinksgroene wethoudersvlees keurt dus.
  🙂

 2. Gerard van Hees op

  Is er ook nog een code van toepassing voor de reageerders op Sleutelstad. Ik lees ”dit socialistische stuk schimmel ” als aanduiding voor een komende wethouder. Willen we op dit niveau met elkaar in gesprek gaan, zo vraag ik me af. Natuurlijk, Marcellus B laat volledig in zijn kaarten kijken, een zeer bedenkelijk niveau, wellicht ook de reden waarom hij onder pseudoniem reageert, maar Sleutelstad laat dit staan, waar andere website dit soort reacties verwijdert. Ik vind dit niet kunnen. Chris, wat vindt jij?

 3. Een Leids burger op

  Toch is ook mijn reactie op die (eerdere reactie) van Marcellus_B verwijdert, terwijl mijns inziens met die reactie niets mis was. Tenzij de aanduiding slinksgroen voor een wethouder die tevens nog raadslid is ook al niet meer door de redactionele beugel zou kunnen komen….. Mijn reactie ging er over dat belangenverstrengeling op de loer ligt en dat een raadslid juist een controlerende taak heeft op de het college (met daarin de wethouders) Kortom: hier de wethouder die tevens als raadslid zijn eigen vlees keurt.
  .
  Niet dat ik er nu wakker van lig dat reacties van mij of anderen verwijderd zijn hoor, maar ik wel slechts wijzen op de selectieve manier van verwijderen of juist niet-verwijderen als anderen iemand anders voor ¨lul¨ mogen uitmaken:https://sleutelstad.nl/2019/10/18/leiden-gaat-provincie-duimschroeven-aandraaien-om-aanhoudende-problemen-waddingerbrug/#comment-305558

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline