Wethouder Paul Dirkse (gemeente Leiden) en decaan Joanne van der Leun (rechtenfaculteit) onderzoeken samen het Leiden Law Park. (Foto's: Universiteit Leiden).

Universiteit onderzoekt gebruik voormalig museum voor Leiden Law Park

De Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden onderzoekt het gebruik van het voormalige Museum van Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg in de Leidse binnenstad. Dat gebouw moet samen met het huidige Kamerlingh Onnesgebouw van de universiteit aan de Steenschuur het Leiden Law Park gaan vormen. Het komende jaar onderzoekt een kwartiermaker de mogelijkheden, waarbij wordt samengewerkt met de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland.

Het Leiden Law Park moet een ‘bruisende plek’ rondom het Van der Werfpark worden waar onderzoekers en studenten van de universiteit kunnen samenwerken met het bedrijfsleven. “Het Leiden Law Park faciliteert een kruisbestuiving tussen kennis en bedrijfsleven, die ook in het Leiden Bio Science Park zo succesvol is”, noemt de universiteit het. Daarom doet de daarvoor aangestelde kwartiermaker Jan Hendrik Schretlen het komende jaar onderzoek naar de (financiĆ«le) haalbaarheid van het plan.

Behoud universiteit voor Leiden
De gemeente Leiden is enthousiast over de plannen van de universiteit. “Dit plan is niet alleen goed voor de faculteit zelf, maar draagt ook bij aan de lokale economie en is dus goed voor de hele stad”, vindt wethouder Paul Dirkse, die het plan daarnaast ook belangrijk vindt voor het behoud van de universiteit voor de stad. “We zien de verschuiving van internationaal recht (en aanverwante studies) naar Den Haag. Met dit plan krijgt de traditie van verbondenheid van deze faculteit met de stad Leiden een langetermijn vervolg.”

Kwartiermaker Jan Hendrik Schretlen (uiterst rechts) gaat de haalbaarheid van Leiden Law Park onderzoeken. Naast hem op de foto (v.l.n.r.) Dimitrie Morrison (provincie Zuid-Holland), Paul Dirkse (wethouder gemeente Leiden) en Joanne van der Leun (decaan rechtenfaculteit).

In het onderzoek wordt het komende jaar gekeken naar de belangrijkste uitgangspunten. De meest urgente daarvan is het gebouw aan de Raamsteeg, dat de nieuwe campus compleet moet gaan maken. Dat is op dit moment in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en de mogelijkheden voor het gebruik daarvan vormen een groot onderdeel van het onderzoek. Verder wordt er gekeken naar de manier waarop studenten kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling en hoe economische bedrijvigheid kan worden bevorderd.

Omwonenden
Als het aan de gemeente Leiden ligt vormt ook het gesprek met omwonenden een belangrijk onderdeel van het onderzoek. “Het college heeft zich ten doel gesteld om een goede balans te blijven vinden tussen leefbaarheid en dynamiek in de binnenstad”, schrijft de wethouder enigszins cryptisch aan de raad. “Daarbij kan worden gedacht aan de randvoorwaarde om het Van der Werfpark voor iedereen toegankelijk te houden.” De universiteit laat in een toelichting op de plannen weten weten dat ‘buurtbewoners niet meteen hoeven te vrezen voor enorme drukte in het gebied’, omdat er begonnen wordt met kleine bedrijven in een zogenaamd groeimodel.

Het onderzoek gaat maximaal 300.000,- euro kosten, laat wethouder Dirkse weten. De universiteit, gemeente en provincie hebben afgesproken dat ze alle drie evenveel meebetalen aan het onderzoek. “Na afronding van de kwartiermakersfase zal beoordeeld worden hoe kansrijk en haalbaar de ontwikkeling van Leiden Law Park is en worden bepaald of en hoe de ontwikkeling van Leiden Law Park zal worden gerealiseerd”, blikt de wethouder vooruit. Dat zal over ruim een jaar zijn.

Noot: in een eerdere versie van dit artikel werd gesproken over een onderzoek naar de aankoop van het pand aan de Raamsteeg door de universiteit. Daar is op dit moment echter nog geen sprake van. Als uit dit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het gebruik van het gebouw mogelijk is, dan wordt in een vervolgonderzoek gekeken naar de manier waarop dat gebouw in gebruik zou kunnen worden genomen, waarbij kopen een van de opties is.

Leiden Politiek Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×