De LPL-fractie trok op 18 november de stekker uit de politieke samenwerking met CDA en VVD. (Foto: Chris de Waard).

Lokale Partij Leiderdorp: VVD nu aan zet

LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg reageert teleurgesteld op het afbreken van de coalitie-onderhandelingen door D66 Leiderdorp. Dooronderhandelen zonder D66 heeft geen zin, omdat de LPL met alleen GroenLinks en de PvdA geen meerderheidscoalitie kan vormen. “De VVD is nu aan zet”, constateert Langenberg die grote twijfels heeft bij het slagen van gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en de CU-SGP.

“Dan moet D66 dus terugkomen op het standpunt over de Oude Spoorbaan en instemmen met 70 kilometer. En dat terwijl ze zelf een amendement hebben ingediend om er 50 van te maken. Ze hebben die 70 verketterd. Dat uitruilen is niet te verkopen aan hun achterban, dus ik denk dat ze zich in een erg lastige positie bevinden als partij die de democratie zo’n beetje heeft uitgevonden. Althans, zo doen ze weleens.”

Leidse Ring Noord
De Oude Spoorbaan gaat deel uitmaken van de Leidse Ring Noord en in 2016 werd tussen de gemeente Leiden, die 26,5 miljoen euro meebetaalt aan het Leiderdorpse asfalt, en de gemeente Leiderdorp afgesproken dat het een 70-kilometerweg zou worden. Doordat de afgelopen jaren onder andere een verdiepte ligging uit de plannen werd geschrapt om kosten te besparen, wilde een meerderheid van de Leiderdorpse gemeenteraad de maximumsnelheid aanpassen naar 50 kilometer per uur.

De Lokale Partij Leiderdorp zegde op 18 november onverwachts het vertrouwen op in de coalitiepartners CDA en VVD na onoverbrugbare verschillen over de snelheid die in de toekomst gereden mag worden op de Oude Spoorbaan in Leiderdorp. Als gevolg daarvan traden de wethouders Willem Joosten (VVD) en Daan Binnendijk (CDA) af en ging de LPL in gesprek met D66, GroenLinks en de PvdA om een nieuwe coalitie te vormen.

Mislukken coalitiebesprekingen ‘over links’
“Ik ben echt erg teleurgesteld”, zegt Langenberg over het besluit van D66 Leiderdorp om niet verder te onderhandelen over een nieuwe coalitie met de LPL, GroenLinks en de PvdA. “We waren goed op weg. Er lag al een concept coalitieakkoord, maar we waren nog niet uitonderhandeld.” Gisteravond verraste de Leiderdorpse D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks zijn gesprekspartners met de mededeling dat verder praten geen zin meer had. “Blijkbaar had D66 geen mandaat van de achterban,” constateert Langenberg.

Fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 Leiderdorp heeft de gesprekken over een nieuwe coalitie stopgezet. Althans met de LPL, GroenLinks en de PvdA. Na het weekeinde schuift hij aan bij VVD, CDA en de CU-SGP. 

“De inhoudelijke punten waren we wel uitgekomen,”denkt Langenberg. “De financiën in de besprekingen geen halszaak. Er komen tegenvallers aan, maar over enkele jaren is er weer een overschot. Zo gaat dat altijd en vaak valt het uiteindelijk wel mee. Bovendien wil natuurlijk elke partij een solide financieel beleid voeren. We waren nog niet klaar met praten, dus waar de D66-achterban op baseert dat we er niet uit zouden komen is mij een raadsel.”

Fusie in Leidse regio
Ook de afwijkende standpunten van D66 en de LPL over regionale samenwerking of zelfs fusie zouden in de ogen van de LPL-voorman geen breekpunt hoeven zijn. “Deze raadsperiode duurt nog twee jaar en binnen die termijn komt er heus geen fusie. En we waren best bereid om de discussie daarover te blijven voeren. Bovendien speelt het in de regio helemaal niet meer zo sterk. Zelfs Leiden neemt geen initiatieven meer in de richting, dus om dat op de lange baan te schuiven kan prima.”

Leiderdorp Politiek collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×