Langs de Zoeterwoudseweg wil de gemeente 300 woningen gaan bouwen. (Foto's: Chris de Waard).

Vraagtekens bij hoogte bouwplan Watergeuskade: "Ik heb nog geen goede argumenten gehoord"

Langs de Zoeterwoudseweg in Leiden moeten zo’n 300 woningen komen. Dat is het plan van wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) en ontwikkelaar Van Rhijn uit Katwijk. Het plan heeft de naam Watergeuskade gekregen en gaat over de locatie waar nu nog verschillende bedrijven zijn gevestigd. Een groep omwonenden vindt de bouwplannen echter te hoog en te massaal. “Ik heb nog geen goede argumenten gehoord waarom er zo hoog gebouwd moet worden”, zegt ook GroenLinks-fractievoorzitter Gebke van Gaal in Politiek071.

Centraal in de zorgen van bewoners staat een woontoren van 52 meter hoog. “Die hoogte had niemand voorzien”, zegt Nadine de Mooij die in de naastgelegen wijk Cronestein woont. Afgelopen donderdag uitte zij haar zorgen, samen met negentien andere bewoners uit de wijk, in een vergadering van de gemeenteraad. Tijdens het maken van de plannen was aangegeven dat de nieuwbouw in verhouding zou staan met de huidige lage bebouwing. De insprekers in de raadscommissie vinden niet dat de huidige plannen daaraan voldoen.


Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra in gesprek met GroenLinks-fractievoorzitter Gebke van Gaal en een interview met wijkbewoner Nadine de Mooij.

In Politiek071 zegt Van Gaal dat ook zij nog niet is overtuigd van de noodzaak van de hoogbouwplannen. “52 meter is hoger dan in onze hoogbouwvisie is toegestaan. Dat kan, maar als dat de enige oplossing is dan moeten er wel heel goede argumenten voor zijn. En we moeten dat ook goed uit kunnen leggen”, aldus het raadslid. Ze benadrukt dat er veel woningen gebouwd moeten worden om aan een prangende vraag te voldoen en ziet ook dat omwonenden dat begrijpen. “Maar ik merk dat de wijk graag mee wil praten en niet alleen wil luisteren naar de plannen. Ze willen hun ideeën terug zien.”

Wijkbewoner Nadine de Mooij sprak net als zo’n twintig andere omwonenden in bij de raadscommissie.

Participatie nog niet klaar
Precies om die reden werd ruim een jaar geleden een participatieproces opgestart door de gemeente. Daar mochten omwonenden meedenken over de plannen en vragen stellen over de toekomst van hun wijk. De huidige plannen kwamen echter sneller dan dat omwonenden hadden verwacht. “De informatie tijdens de wijkbijeenkomst vorig jaar was te veel en te complex om er ter plekke goed op te reageren. Dat kon pas later toen we alle stukken hadden bestudeerd”, zegt Mooijman, die vindt dat het participatieproces daarom nog niet is afgerond. “Die bijeenkomst had zeker een vervolg nodig.”


Een video van de gemeente Leiden en projectontwikkelaar Van Rhijn uit Katwijk dat een jaar geleden werd getoond op de participatiebijeenkomst over het plan

Middenweg
“Ik geef toe dat we allemaal aan het zoeken naar de beste manier om te participeren”, zegt Van Gaal, die zich de kritiek van de insprekers afgelopen donderdag wel aantrekt. In een reactie op een alternatief plan dat omwonenden tegelijkertijd overhandigden aan wethouder Fleur Spijker zegt Van Gaal: “Ik denk dat het goed zou zijn als de omwonenden en de ontwikkelaar met elkaar om tafel gaan om te kijken of er niet een middenweg is. Ik heb het idee dat deze ontwikkelaar dat wel wil.”

De wijkvereniging overhandigde donderdagavond een alternatief plan aan wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking).

Leiden Politiek watergeuskade


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×