(Foto: Pixabay).

‘De Zwarte Hand’ op de bres voor minder bedeelde kinderen in Leiden

Ook dit jaar probeert het genootschap ‘De Zwarte Hand’ een lichtje te brengen met Kerst voor Leidse kinderen die in armoede moeten leven. In Leiden wonen ongeveer vijfduizend gezinnen onder de armoedegrens. Het aantal kinderen in deze gezinnen is volgens cijfers van het CBS (Armoede en sociale uitsluiting 2019) bijna tweeduizend.

Met giften wil het genootschap kinderen van basisschool de Springplank voor kerstmis verrassen met cadeaubonnen. De bonnen ter waarde van 150 euro kunnen worden besteed aan kleding, speelgoed voor het kind en voor het gezin iets lekkers op tafel tijdens de kerstdagen.

De leraren van de basisschool bepalen aan de hand van thuissituatie wie in aanmerking komt. Het genootschap wil dat de cadeaubonnen volledig bij de kinderen terechtkomen. Het hoofd van de Springplank, Harmanneke Ensing brengt de tegoedbonnen persoonlijk bij de kinderen thuis langs. Ensing over de donatie van vorig jaar: “In de school merken we dat ouders heel weinig geld hebben, waarbij het voorzien in de dagelijkse behoeftes zoals eten en kleding voor de kinderen, al een moeilijke opdracht voor ouders is. We kunnen ons soms niet voorstellen dat deze gezinnen leven op tien minuten fietsen van de wijk waarin wij zelf leven.”

Het genootschap kiest er voor om in de anonimiteit te opereren. Zij wil hiermee voorkomen dat het genootschap en donateurs worden aangesproken door ouders, de school of kinderen.

Onder ‘armoedegrens’ wordt verstaan het inkomen dat een huishouden nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften. Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan noodzakelijke uitgaven. Er is dan geen vrij te besteden inkomen over. De gemeente Leiden hanteert voor de minimaregelingen 120% van de bijstandsnorm als bovengrens.

Doneren kan op rekening NL14 ABNA 0246502916 van SCOL onder vermelding van “De Zwarte Hand”. Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) is de koepel waar de basisschool De Springplank onder valt.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×