(Foto's: Monique Shaw).

Koninklijke onderscheiding voor Ruud Koole

Afgelopen vrijdag heeft prof. dr. Ruud Koole uit handen van burgemeester Henri Lenferink een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Hij kreeg de onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Politicologie bij de Universiteit Leiden. Koole is op dit moment lid van de Eerste Kamer namens de PvdA en was van 2001 tot 2005 voorzitter van deze partij. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ruud Koole (1953) was van 1981 tot 1989 directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1989 ging hij werken als universitair docent bij de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden en 3 jaar later promoveerde hij in Leiden op het proefschrift ‘De opkomst van de moderne kaderpartij’. In datzelfde jaar werd hij tot universitair hoofddocent benoemd. Ruud Koole ontwikkelde zich tot een vooraanstaand politicoloog die over vele onderwerpen publiceerde, met een duidelijke focus op politieke partijen, hun organisatie en hun financiën.

In 2002 stelde hij zich kandidaat voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid en tot verrassing van velen werd hij door de leden op het congres gekozen. Er brak een turbulente tijd aan met de moord op Pim Fortuyn en de grote verkiezingsnederlagen van de PvdA lokaal en landelijk. Ruud Koole wordt gezien als de man die de partij weer op koers bracht. Hij was verantwoordelijk voor de invoering van het ledenreferendum en schreef als medevoorzitter mee aan beginselmanifest.

Na zijn afscheid als voorzitter keerde hij terug naar de Universiteit Leiden, waar hij in 2006 werd benoemd tot hoogleraar. Als hoogleraar bleef hij de verbindingen zoeken tussen zijn wetenschappelijke werk en zijn maatschappelijke functies. Van 2004 tot 2011 was hij lid van de Raad van bestuur van het IMD. Een stichting die als doel heeft het ondersteunen van het democratiseringsproces in jonge ontwikkelende democratieën. Van 2010 tot 2018 was hij lid van de Raad van Toezicht van omroepvereniging VARA en BNN VARA. In 2013 werd hij lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Centrum voor Parlementaire geschiedenis, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Radboud Universiteit.

In 2011 werd Koole gekozen in de Eerste Kamer en ook hier paarde hij steeds zijn grote inhoudelijke kennis op het terrein van de Nederlandse politiek en de staatsrechtelijke verhoudingen aan een goede antenne voor het politieke handwerk. In 2015 werd hij tot zijn teleurstelling op een onverkiesbare plaats gezet en nam hij afscheid als senator. Afgelopen jaar stond hij wel op een verkiesbare plek en werd hij door de goede uitslag van de PvdA bij de provinciale verkiezingen opnieuw gekozen als lid van de Eerste Kamer.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×