(Foto: Reanne van Kleef).

Lokale Partij Leiderdorp eist excuses voor 'karaktermoord' op fractievoorzitter

De fracties van CDA en VVD in Leiderdorp kregen gisteravond de wind van voren van raadslid Eric Filemon van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL). Hij vroeg aan het begin van de raadsvergadering het woord om een verklaring voor te lezen over de wijze waarop de twee partijen zich op 18 november uitlieten over LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg. “Hij kreeg smakeloze woorden naar zijn hoofd geslingerd en niet voor het eerst. Pure karaktermoord”, aldus Filemon die het opnam voor de afwezige Langenberg. “Hij heeft het als uitermate kwetsend ervaren. U begrijpt dat dit van invloed is op zijn gezondheid.” Langenberg is ziek en is volgens zijn fractiegenoten nog zeker enkele weken uitgeschakeld.

LPL wil excuses
Zowel de fracties als de toenmalige wethouders Daan Binnendijk (CDA) en Willem Joosten (VVD) reageerden woedend op Langenberg’s mededeling dat de LPL geen vertrouwen meer had in de samenwerking binnen de coalitie met CDA en VVD. Langenberg werd onder meer verweten onbetrouwbaar te zijn. De LPL eist nu excuses van CDA en VVD. Filemon: “Ik wil namens de fractie de wens uitspreken dat we op korte termijn weer op een waardig politiek zadel zitten. Vol respect voor elkaar. Dat kan niet zonder excuses aan het adres van de heer Langenberg.”

Reanne van Kleef in gesprek met LPL-raadslid Eric Filemon over de verklaring waarin zijn partij tevergeefs excuses eist aan het adres van fractievoorzitter Hugo Langenberg.

LPL boos op burgemeester
Ook burgemeester Laila Driessen krijgt van de LPL de wind van voren. Er heerst bij de LPL ‘ongenoegen en boosheid’ over de manier waarop de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad acteerde tijdens de raadsvergadering van 18 november waar de coalitie uiteen spatte en het college viel. “Met betrekking tot de normen en waarden in onze vergadering heeft de voorzitter geen enkele actie ondernomen. Des te vreemder was het toen iemand uit het publiek ongevraagd reageerde op de situatie. Hij werd direct bedreigd met uitzetting”, las Filemon voor uit de verklaring van zijn fractie. “Deze vorm van leiding geven hadden wij graag gezien tijdens het betoog van VVD en CDA.”

Geen excuses van CDA en VVD
De gevraagde excuses aan de LPL-voorman komen er niet. De betrokkenen lieten gisteren na afloop van de vergadering weten de actie van de LPL ‘niet chic’ en ook ‘onnodig’ te vinden. Zij gaven aan de zaak achter zich te willen laten en het nieuwe jaar positief te starten. Fractievoorzitter Bart Hoenen van de VVD zegt in een reactie op de verklaring van LPL: “Ze hebben naar iedereen beschuldigingen geuit behalve naar zichzelf. Ik vind het een eenzijdige weergave van wat er gebeurd is en ik denk dat ze maar eens goed in de spiegel moeten kijken. We zijn nu een maand verder en wij kijken vooruit. Wat mij betreft met een uitgestoken hand naar iedereen.”

Reanne van Kleef in gesprek met VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen over de gevraagde excuses van de LPL.

Voor de manier waarop de LPL nu de gevoelens wilde uiten, heeft Hoenen geen begrip. “Je kunt mij ook gewoon bellen als je dit voelt. Ik heb zelf ook nog geprobeerd leden van de LPL-fractie te bellen. Dat wilden ze niet. Maar ik slaap hier echt niet slechter van. Voor mij was het al afgedaan.”

Verder meldt Hoenen dat het goed gaat met de onderhandelingen, hij verwacht dat het nieuwe college vlak na het kerstreces wordt geïnstalleerd.

Burgemeester Driessen wilde niet ingaan op de voorgedragen verklaring en verwees als reactie naar haar woorden waar ze de laatste raadsvergadering van het jaar mee afsloot. “In het nieuwe jaar hoop ik dat we positief met elkaar verder gaan en niet meer achterom kijken, maar vooruit. Dat hoop ik van harte, dan komt het goed met deze raad. Want dit is een fantastische raad.”

Leiderdorp Politiek collegecrisisldorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×