Een verbod op het afsteken van vuurwerk in Leiden kan nog niet op een meerderheid rekenen. (Foto: Hans van Egdom).

Geen steun voor totaal lokaal vuurwerkverbod in Leidse gemeenteraad

In de Leidse gemeenteraad is geen meerderheid voor een totaal vuurwerkverbod in de hele stad zoals burgemeester Lenferink dat graag zou zien. D66, de VVD, CDA en Partij Sleutelstad zien allemaal de problemen met vuurwerk rond de jaarwisseling, maar willen niet naar een totaal verbod.

Burgemeester Henri Lenferink stond bij de nieuwsjaarreceptie afgelopen maandagavond in de Pieterskerk uitgebreid stil bij de jaarwisseling. Hij beoordeelde het vuurwerkverbod dat gold binnen de singels als ‘redelijk geslaagd’. Ook kreeg hij een luid applaus toen hij nog maar eens herhaalde voor een totaal verbod op vuurwerk in de stad te zijn. “Laten we de stad stap voor stap vuurwerkvrij maken, ook als landelijk regels op zich laten wachten.”

Maar zo denkt een meerderheid van de Leidse gemeenteraad er niet over. D66, de grootste partij in de raad, vindt dat een vuurwerkverbod landelijk geregeld zou moeten worden. “Daar komt bij dat we het probleem alleen maar zouden verschuiven naar omliggende gemeenten”, zegt fractievoorzitter Vahit Köroğlu. “En zo lang de verkoop van vuurwerk niet verboden wordt, zal handhaven ook erg lastig worden.” Köroğlu is wel voorstander van het landelijke verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Met name de handhaving is ook voor de VVD en het CDA een punt van zorg. “Ik geloof niet een lokaal vuurwerkverbod”, zegt Joost Bleijie (CDA). “Je ziet toch ook al dat het vuurwerkverbod binnen de singels niet goed gehandhaafd kon worden.”

Vuurwerkblije zones
Partij Sleutelstad wil een verbod het liefst niet van bovenaf opleggen. “Eigenlijk zijn we voor een referendum hierover”, zegt Maarten Kersten van PS. “En we willen ‘vuurwerkblije zones’ in de stad. Gebieden waar mensen onder toezicht van de politie gewoon vuurwerk zouden kunnen afsteken.”

Voorstanders van verbod
PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en de ChristenUnie zijn allemaal voor een totaal vuurwerkverbod in de stad. Een veel gehoord argument bij die partijen is ‘iets doen is beter dan niets’. Bovendien hopen ze dat er een signaalfunctie vanuit gaat richting de politiek in Den Haag.

Ook D66, nu dus tegenstander van een totaal verbod, hoopt dat de Haagse politiek nog voor december duidelijkheid gaat geven over een landelijk verbod op vuurwerk. “‘ Verder denken we als D66 Leiden dat er ook best alternatieven te vinden zijn, zoals het organiseren van een centrale vuurwerkshow”, aldus Vahit Köroğlu.

Leiden Maatschappij Vuurwerkverbod Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×