(Foto's: IJsbrand Terpstra).

Rechter stelt 'chaotische' Partij Sleutelstad conflictbemiddeling voor

De rechtbank van Den Haag doet voorlopig geen uitspraak over de rechtmatigheid van het bestuur van Partij Sleutelstad. In een kort geding vroeg een aantal oprichters van de partij daar woensdagochtend om, maar de rechter vindt dat er beter gewerkt kan worden aan het onderliggende conflict. Dat is een verschil van inzicht over de politieke koers van de partij, waardoor raadsleden Maarten Kersten en Anandkoemar Jitan al maanden niet meer met elkaar overleggen.

De gang naar de rechter volgt op een periode van flinke onrust binnen de partij. Raadslid Jitan en duo-raadslid Anand Siwpersad erkennen het in september verkozen partijbestuur niet, waarna de fractie in de gemeenteraad in twee delen uiteen viel. Om aan die situatie een einde te maken en duidelijk te krijgen welk raadslid handelt namens de achterliggende vereniging Partij Sleutelstad, vroeg Siwpersad de rechter om de twist te beslechten. Zo ver is het echter nog niet. “Ik zou u allen willen oproepen om over uw eigen schaduw heen te stappen en op zoek te gaan naar een mediator”, aldus de rechter.


Een reportage vanuit de rechtbank in Den Haag van verslaggever IJsbrand Terpstra

In het kort geding, waarin nooit een definitieve uitspraak wordt gedaan maar alleen een eerste richting wordt gegeven, spreekt de rechter van een chaotische situatie binnen de vereniging. Het is de afgelopen jaren niet zo nauw genomen met de regels en richtlijnen zoals die in de statuten staan omschreven. “En dat is het enige dat telt in een vereniging. Wie de partij ook heeft opgericht of welke mensen ook bij de partij betrokken zijn”, zegt de rechter. “Ik wil best een knoop doorhakken, maar ik weet niet of u daar veel mee opschiet.” Daarom is voorgesteld om op te zoek te gaan naar een mediator.

Achterkamertjes
Een eerdere poging om nader tot elkaar te komen werd voortijdig afgezegd, waarmee van conflictbemiddeling überhaupt nog geen sprake is geweest. Het onderliggende probleem is ook groter dan alleen de rechtmatigheid van het bestuur. “De basis van de partij is dat de burgers het voor het zeggen zouden krijgen”, zegt Siwpersad tijdens de zitting in Den Haag. “En wat er nu gebeurd is: we zijn politiek gaan bedrijven, in achterkamertjes. Dan is de kern van de partij weg.” Ook Jitan en Kersten erkenden dat er een verschil van inzicht is ontstaan over de te varen politieke koers.

Uitzichtloos
Toch hebben beide partijen toegezegd om de komende weken met elkaar om tafel te gaan en te zoeken naar een oplossing. Dat lijkt echter meer om blijk te geven van goede wil dan dat één van beide partijen echt nog een uitweg uit het conflict ziet. Desgevraagd kunnen zowel Kersten als Jitan niet bedenken naar welke uitkomst tijdens conflictbemiddeling zou moeten worden gezocht.

Over een maand bekijkt de rechter welke stappen er zijn gezet en of er alsnog een voorlopige uitspraak over de rechtmatigheid van het bestuur nodig is. Een definitieve rechterlijke uitspraak wordt overigens pas gegeven in een zogenoemde bodemprocedure die zowel veel tijdrovender als kostbaarder is dan het kort geding waar nu sprake van is.

Leiden Politiek Strijd om Partij Sleutelstad


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×