(Foto: Chris de Waard).

VVD Leiden nog steeds bezorgd over thuiszittende hoogbegaafde jongeren

Raadslid Alyssa Voorwald (VVD Leiden) vraagt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden in een serie schriftelijke vragen hoe het probleem van thuiszittende scholieren aangepakt kan worden. Het gaat om hoogbegaafde jongeren die niet naar school gaan omdat ze hun plek binnen het onderwijs nog niet hebben kunnen vinden. Vorig jaar sprak de gemeenteraad zich hier als geheel al over uit toen het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE) werd stopgezet.

Voorwald wil onder andere weten hoeveel hoogbegaafde leerlingen in Leiden op dit moment thuiszitten of vrijstelling hebben gekregen van de leerplicht. Ook wil Voorwald weten of er (particuliere) samenwerkingsverbanden en scholen zijn die op dit moment voor deze hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs en ondersteuning bieden. Door het Rijk is 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een bijdrage voor passend onderwijs en Voorwald wil weten wat de gemeente doet om de scholen hierop te wijzen. Ook krijgt het college de vraag of het bekend is met conflicten over leerplicht in Leiden zoals ondertoezichtstelling of zelfs uithuisplaatsing en wat de gemeente onderneemt om dergelijke situatie te voorkomen.

Leids Initiatief
Het is niet voor het eerst dat er aandacht wordt gevraagd voor hoogbegaafde jongeren die geen plek kunnen vinden in het onderwijs. Vorig jaar uitten alle fracties in de Leidse Gemeenteraad al gezamenlijk hun zorgen over het passend onderwijs. Dat gebeurde naar aanleiding van het stopzetten van het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE), waar een twintigtal jongeren werd opgevangen. De wethouder werd toen door de gemeenteraad opgeroepen om deze groep de aandacht en inzet te geven die het verdient. Het is van belang dat alle kinderen in Leiden passend onderwijs en ondersteuning krijgen als zij dit nodig hebben, was toen de gedeelde mening.

Brief
Het college van b en w heeft zes weken de tijd om te antwoorden op de gestelde vragen. De VVD vraagt de wethouders Paul Dirkse (Onderwijs) en Marleen Damen (Zorg) om de beantwoording van de vragen ook mee te nemen in een eerder aangekondigde brief over de aansluiting onderwijs en zorg in Leiden.

Leiden Onderwijs Politiek Leids Initiatief voor Educatie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×