Op 19 januari vergaderde de raadscommissie Onderwijs en Samenleving over het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Leiden . (Foto: IJsbrand Terpstra).

'Scholen moeten 50.000 euro onderwijsgeld hoogbegaafden terugbetalen'

De investering van een aantal Leidse onderwijskoepels in hoogbegaafdenklas LIVE was onterecht. Dat heeft de onderwijsinspectie volgens Frits Hoekstra, voorzitter van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), laten weten tijdens een gesprek. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro dat moet worden terugbetaald. “Het is dus eigenlijk dubbel uitgegeven. Want eerst hebben we het aan LIVE gegeven en nu moeten we het terugbetalen”, aldus Hoekstra.

Sinds afgelopen zomer worden in het voormalige postkantoor aan de Van ’t Hoffstraat in Leiden dertien hoogbegaafde en -sensitieve kinderen opgevangen in het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE). Het gaat om kinderen waarvoor in het reguliere onderwijs geen oplossing kon worden gevonden waardoor zij grotendeels thuis kwamen te zitten. Het initiatief LIVE bood daarvoor een oplossing en werd dan ook met open armen ontvangen, onder meer door de verschillende samenwerkingsverbanden van scholen in Leiden. “We zijn met LIVE in gesprek gegaan of we dit systeem passend kunnen maken binnen het totale onderwijsaanbod, we hebben daarin ook geïnvesteerd”, aldus Hoekstra.


IJsbrand Terpstra in gesprek met voorzitter van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) Frits Hoekstra

Al vrij snel bleek echter dat LIVE niet gefinancierd mocht worden met onderwijsgeld omdat het geen onderwijsinstelling is en daar ook niet aan was verbonden. Al voor de herfstvakantie kwam het initiatief daardoor op losse schroeven te staan. De gemeente probeerde het daarna nog met geld uit het Persoonsgebonden Budget voor de jeugdzorg te financieren, maar ook dat werd niet goedgekeurd door de landelijke overheid. Om ouders en scholen wel de tijd te geven een goede oplossing te vinden, besloot de gemeente Leiden om het initiatief eerst tot 1 april en later tot 1 mei 2019 te financieren.

Reserves
Terwijl de scholen in Leiden druk bezig zijn met het vinden van een passende oplossing voor de verschillende kinderen, werd afgelopen week ook duidelijk dat de onderwijsinspectie heeft besloten dat de investering in LIVE door de scholen moet worden terugbetaald. “Het gaat om zo’n halve ton en elk samenwerkingsverband betaalt daar een klein stukje van”, aldus Hoekstra. “Dat gaat dus eigenlijk af van wat wij beschikbaar hebben voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dat vinden we heel jammer.” Hoekstra benadrukt dat de scholen nog een reserve hebben, waardoor kinderen het niet direct zullen merken.

Nog negen kinderen
Op dinsdag 19 maart werd er in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving over het onderwijs voor hoogbegaafden en de toekomst van LIVE gesproken. Daaruit blijkt dat er op dit moment nog naar een oplossing wordt gezocht voor vier kinderen in het basisonderwijs en vijf leerlingen in het middelbaar onderwijs, voordat de deadline van 1 mei verstrijkt. Hoekstra: “Soms verschillen we met de ouders van mening over wat een kind nodig heeft. Ook weten we soms nog niet wat een kind precies nodig heeft, dan moeten er nog experts naar kijken.”

Extra klas
Als mogelijke oplossing voor onderwijs voor onder meer hoogbegaafde kinderen kijken de scholen nu naar een bovenschoolse extra klas waarin sommige kinderen parttime apart onderwijs kunnen krijgen. Zo’n klas is er al wel voor het basisonderwijs, maar nog niet voor middelbaar onderwijs. “Dat gaat niet alleen om hoogbegaafde kinderen, maar ook om kinderen met bijvoorbeeld een eetstoornis of andere kinderen waarvoor de huidige oplossing nog niet helemaal past bij de problematiek”, legde Hoekstra aan de aanwezige commissieleden uit. Hij hoopt dat een dergelijke klas aankomende september van start kan gaan.

25 vragen
Voordat er in de Leidse gemeenteraad over de toekomst van onderwijs voor hoogbegaafden gesproken gaat worden, gaan de commissieleden eerst nog extra vragen stellen aan de schoolbesturen. “Ik heb zo al 25 vragen”, zei commissielid Famke Güler (Partij Sleutelstad) tegen het einde van de bijeenkomst. “Ik zou dus graag een extra moment inplannen.” Die noodzaak werd ook door andere commissieleden gevoeld, waardoor er een set schriftelijke vragen richting de scholen gaat en er op een later moment verder zal worden gepraat over het onderwijs voor hoogbegaafden.

Noot van de redactie (22-04): zowel Frits Hoekstra als wethouder Marleen Damen hebben de inhoud van het gesprek met de onderwijsinspectie desgevraagd meermaals bevestigd. De onderwijsinspectie wil echter niet op de inhoud van het gesprek ingaan en laat weten dat er nog onderzoek wordt gedaan naar LIVE. De resultaten daarvan worden aan het begin van de zomer verwacht. Voor de zorgvuldigheid zijn de kop en de inleiding van dit artikel daarom na publicatie nog aangepast.

Advertentie

Leiden Onderwijs Politiek Leids Initiatief voor Educatie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×