‘Scholen moeten 50.000 euro onderwijsgeld hoogbegaafden terugbetalen’

17

De investering van een aantal Leidse onderwijskoepels in hoogbegaafdenklas LIVE was onterecht. Dat heeft de onderwijsinspectie volgens Frits Hoekstra, voorzitter van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), laten weten tijdens een gesprek. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro dat moet worden terugbetaald. “Het is dus eigenlijk dubbel uitgegeven. Want eerst hebben we het aan LIVE gegeven en nu moeten we het terugbetalen”, aldus Hoekstra.

Sinds afgelopen zomer worden in het voormalige postkantoor aan de Van ’t Hoffstraat in Leiden dertien hoogbegaafde en -sensitieve kinderen opgevangen in het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE). Het gaat om kinderen waarvoor in het reguliere onderwijs geen oplossing kon worden gevonden waardoor zij grotendeels thuis kwamen te zitten. Het initiatief LIVE bood daarvoor een oplossing en werd dan ook met open armen ontvangen, onder meer door de verschillende samenwerkingsverbanden van scholen in Leiden. “We zijn met LIVE in gesprek gegaan of we dit systeem passend kunnen maken binnen het totale onderwijsaanbod, we hebben daarin ook geïnvesteerd”, aldus Hoekstra.


IJsbrand Terpstra in gesprek met voorzitter van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) Frits Hoekstra

Al vrij snel bleek echter dat LIVE niet gefinancierd mocht worden met onderwijsgeld omdat het geen onderwijsinstelling is en daar ook niet aan was verbonden. Al voor de herfstvakantie kwam het initiatief daardoor op losse schroeven te staan. De gemeente probeerde het daarna nog met geld uit het Persoonsgebonden Budget voor de jeugdzorg te financieren, maar ook dat werd niet goedgekeurd door de landelijke overheid. Om ouders en scholen wel de tijd te geven een goede oplossing te vinden, besloot de gemeente Leiden om het initiatief eerst tot 1 april en later tot 1 mei 2019 te financieren.

Reserves
Terwijl de scholen in Leiden druk bezig zijn met het vinden van een passende oplossing voor de verschillende kinderen, werd afgelopen week ook duidelijk dat de onderwijsinspectie heeft besloten dat de investering in LIVE door de scholen moet worden terugbetaald. “Het gaat om zo’n halve ton en elk samenwerkingsverband betaalt daar een klein stukje van”, aldus Hoekstra. “Dat gaat dus eigenlijk af van wat wij beschikbaar hebben voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dat vinden we heel jammer.” Hoekstra benadrukt dat de scholen nog een reserve hebben, waardoor kinderen het niet direct zullen merken.

Nog negen kinderen
Op dinsdag 19 maart werd er in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving over het onderwijs voor hoogbegaafden en de toekomst van LIVE gesproken. Daaruit blijkt dat er op dit moment nog naar een oplossing wordt gezocht voor vier kinderen in het basisonderwijs en vijf leerlingen in het middelbaar onderwijs, voordat de deadline van 1 mei verstrijkt. Hoekstra: “Soms verschillen we met de ouders van mening over wat een kind nodig heeft. Ook weten we soms nog niet wat een kind precies nodig heeft, dan moeten er nog experts naar kijken.”

Extra klas
Als mogelijke oplossing voor onderwijs voor onder meer hoogbegaafde kinderen kijken de scholen nu naar een bovenschoolse extra klas waarin sommige kinderen parttime apart onderwijs kunnen krijgen. Zo’n klas is er al wel voor het basisonderwijs, maar nog niet voor middelbaar onderwijs. “Dat gaat niet alleen om hoogbegaafde kinderen, maar ook om kinderen met bijvoorbeeld een eetstoornis of andere kinderen waarvoor de huidige oplossing nog niet helemaal past bij de problematiek”, legde Hoekstra aan de aanwezige commissieleden uit. Hij hoopt dat een dergelijke klas aankomende september van start kan gaan.

25 vragen
Voordat er in de Leidse gemeenteraad over de toekomst van onderwijs voor hoogbegaafden gesproken gaat worden, gaan de commissieleden eerst nog extra vragen stellen aan de schoolbesturen. “Ik heb zo al 25 vragen”, zei commissielid Famke Güler (Partij Sleutelstad) tegen het einde van de bijeenkomst. “Ik zou dus graag een extra moment inplannen.” Die noodzaak werd ook door andere commissieleden gevoeld, waardoor er een set schriftelijke vragen richting de scholen gaat en er op een later moment verder zal worden gepraat over het onderwijs voor hoogbegaafden.

Noot van de redactie (22-04): zowel Frits Hoekstra als wethouder Marleen Damen hebben de inhoud van het gesprek met de onderwijsinspectie desgevraagd meermaals bevestigd. De onderwijsinspectie wil echter niet op de inhoud van het gesprek ingaan en laat weten dat er nog onderzoek wordt gedaan naar LIVE. De resultaten daarvan worden aan het begin van de zomer verwacht. Voor de zorgvuldigheid zijn de kop en de inleiding van dit artikel daarom na publicatie nog aangepast.

Delen

17 reacties

  • Anne de Hoog

   Maarten Pieters ja precies, en nu moeten ze met minder geld en een leraren tekort alsnog iets neerzetten, wat dus niet gaat lukken…

   • Een Leids burger op

    Ze hadden ook binnen de eigen school eerst iets kunnen regelen i.p.v. maar met LIVE in zee te gaan dat geen onderwijsinstelling is.

    • Anne de Hoog op

     maar dat hebben ze niet gedaan, ze wilden deze kinderen afschuiven richting Speciaal Onderwijs dat niet geschikt is voor ze. Daar hadden ze een boete voor moeten krijgen.

  • Een Leids burger op

   Nee, de doelstelling van het onderwijs is niet om voor elk kind of elke groep kinderen maar individueel aangepast onderwijs te gaan verzorgen en al helemaal niet op eigen houtje buiten de onderwijsinspectie om.

   • anne de hoog op

    Nee, de doelstelling is om kwalitatief goede en passend onderwijs te geven waar de rechten van het kind zoals geformuleerd in het de Nederland ondertekende Internationaal Verdrag van de Recht van het Kind in worden gerespecteerd en uitgevoerd.
    De nederlandse onderwijswet is momenteel tegenstrijdig met de verdrag…

    • Een Leids burger op

     Het recht op aangepast onderwijs op zich staat niet ter discussie. Wel de (wijze waarop en mate van) invulling daarvan.
     .
     Luister ook eens naar het geluidsfragment in de berichtgeving hierboven waar de heer Hoekstra aan het woord komt. (vanaf 2:32 minuut e.v. ) Hij legt daar ook nog eens duidelijk uit dat het een misverstand is om te denken dat aangepast onderwijs maar zou moeten betekenen dat voor ieder kind maar maatwerk (eigen maatpak voor ieder kind) zou moeten worden geleverd.

     • anne de hoog op

      Ik was er bij…
      En inderdaad niet voor ieder kind, maar wel voor degenen die dat nodig hebben. Zo veel kost dat trouwens ook weer niet. Live doet het voor minder dan een kind op speciaal onderwijs kost en regulier kan dat bedrag via een tlv gewoon krijgen. Bovendien hebben deze heren schoolbestuurders flinke reserves waar ze dat prima ook zelf uit zouden kunnen financieren. Het geld dat ze voor Live hadden gereserveerd hebben ze zelfs na het betalen van de boete nog niet uitgegeven. Echt geld is het struikelblok niet.

 1. René Dentener op

  Jammer dat het maar niet lukt om speciaal en passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen structureel van de grond te krijgen in Nederland, omdat het stukloopt op onwil om het financieel van de grond te krijgen. Of vanwege neuzelige bureaucratische regeltjes van de overheid. Hierdoor worden kansen en vooral talentontwikkeling bij deze groep van kinderen gemist. En het maakt ook geen zak uit of het wel in de vorm van een onderwijsinstelling wordt gegoten, want de Leonardostichting heeft men ook kapot laten bloeden.
  Het is een schande dat in een welvarend land als Nederland het niet mogelijk blijkt om goed onderwijs te organiseren voor hoogbegaafde kinderen. Men moet zich diep schamen in Den Haag als dit het beleid is van de onderwijsinspectie.

  • anne de hoog op

   Niet alleen dat en niet alleen het onderwijs voor hoogbegaafden, op live zijn ze ook niet allemaal hb.
   Het loopt stuk door het hokjes en labeltjes denken in het onderwijs. Men denk problemen op te moeten en kunnen lossen door een labeltje te zoeken en daar vervolgens een standaard oplossing op los te laten. Maar niet elke hb-er is hetzelfde en past dus in de standaard hb oplossingen. Geldt bijvoorbeeld ook voor autisten. Het is een breed spectrum dus de one size fits all solution is er niet. Een c&a pak met wat aanpassingen werkt voor deze vaak zeer gevoelige kinderen dat averechts en zelfs schadelijk.

  • Een Leids burger op

   Het maakt wel degelijk uit in welke vorm het wordt gegoten.
   Een onderwijsinspectie hoort ten alle tijde invloed en controle te kunnen hebben op het onderwijs en hoe de financiele middelen zijn besteed.
   Overigens zegt de heer Hoekstra (in het geluidsfragment in de berichtgeving. 3:22 minuut e.v.) dat het hem opviel dat er juist in Leiden zoveel was voor hoogbegaafden. Hij vergelijkt het met Heerenveen waar daar helemaal niets voor geregeld was voor deze mensen. Kortom:Leiden mag niet klagen.
   .
   Voor speciaal aangepast onderwijs, dat duurder is in verhouding tot het reguliere onderwijs, is uiteraard ook niet koste wat het kost maar onbeperkt geld ter beschikking….. Bij de leonardoschool waren de kosten per leerling te hoog werden waardoor die uiteindelijk failliet is gegaan.
   ¨Een leonardoleerling kostte plusminus € 7000 per jaar, terwijl de overheid € 4500 vergoedde. Op leonardoscholen werd een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd plus vaak een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld de laptop. Dit verschilde per school en kon oplopen tot € 1500 per jaar. Veel leonardoscholen probeerden door middel van sponsoring extra middelen te verwerven.¨
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardoschool#Erkenning

   • René Dentener op

    Nee tuurlijk, Leidse burger. Je moet de kinderen en hun ouders aan hun lot overlaten. Dan komen ze straks vanzelf weer als vroegtijdige schoolverlater of kinderen met gedragsproblemen terug op het bordje bij de overheid. Alleen wel natuurlijk tegen hogere kosten…Duh.

     • René Dentener op

      ‘Veel voorzieningen’ moet je met een korreltje zout nemen. Wat Anne de Hoog hierboven eigenlijk al aangeeft, zo’n C&A-pak met wat aanpassingen en vaak werkt het averechts. De Anne Frankschool die jij noemt is kennelijk de enige binnen het primair onderwijs die in Leiden fulltime onderwijs voor hoogbegaafden aanbiedt, de rest betreft plusklassen of -nog minder- mogelijkheid tot ‘verrijken binnen de reguliere klas’. Voor een overzicht kan Leidse burgert zich wenden tot: http://www.stichtingjongeuil.nl/school-overzicht . Dit gaat dan nog maar alleen over het basisonderwijs, maar hoogbegaafden behoeven ook begeleiding in het voortgezet onderwijs. Het is puur een geldkwestie waarmee onze fijne neoliberale kliek in Den Haag aangeeft welke waarde zij hechten aan talentontwikkeling bij deze groep leerlingen. Alsof het om zo’n grote groep gaat, slechts 2,6 % van de Nederlandse kinderen heeft een IQ van 130 of meer en een nog kleiner deel is hoogbegaafd (2%), dus het gaat echt niet om miljoenen euros die de overheid hieraan kwijt is. Het getuigt echt van een enorme domheid/geestelijke armoede van de dames en heren beleidsmakers dat ze niet in staat blijken om met structurele (financiële) oplossingen over de brug te komen. Kijk naar wat landen om ons heen doen, in Vlaanderen of in de Duitse deelstaten is het onderwijs al beter geregeld.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline