In een brief roepen de leden van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving op tot een betere samenwerking van partners in het passend onderwijs. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Gemeenteraad Leiden: "Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg moet beter"

In een door alle partijen ondertekende brief roept de Leidse gemeenteraad het college van b en w en de scholen uit de Leidse regio op om het passend onderwijs te verbeteren. Volgens de negen politieke partijen moeten scholen, samenwerkingsverbanden in het onderwijs en de gemeente Leiden beter met elkaar samenwerken om zowel Leidse als landelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. “Het kind moet centraal staan, niet het onderwijssysteem.”

De brief (PDF) is geschreven naar aanleiding van intensieve gesprekken met ouders en betrokkenen van het Leids Initiatief voor Educatie (LIVE) dat afgelopen week noodgedwongen haar deuren sloot. Per 1 mei loopt de gemeentelijke subsidie namelijk af en is er geen geld meer beschikbaar om de klas voor elf hoogbegaafde en -sensitieve kinderen voort te zetten. De afgelopen maanden is er daarom hard gewerkt aan het vinden van een passende plek bij een bestaande onderwijsinstelling.

Ontwikkelingsplan
In hun brief benadrukken de negen vertegenwoordigers van de Leidse gemeenteraad het belang van een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief (OPP). In dat OPP wordt voor kinderen in het speciaal onderwijs vastgelegd naar welk niveau op school wordt gestreefd en welke doelstellingen behaald moeten worden over de jaren. Voor kinderen van LIVE moet er op 1 mei zo’n plan liggen, omdat de kinderen dan niet langer meer bij LIVE terecht kunnen. “De scholen moeten in staat zijn de punten uit dit OPP uit te voeren”, schrijven de partijen. “Hiervoor moet de samenwerking tussen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden naar onze mening nog verder worden versterkt.”

Zorg voor leerlingen
Naast versterking van de relatie tussen scholen en samenwerkingsverbanden, ziet de gemeenteraad ook een rol weggelegd voor de jeugdzorg. “De zorg op scholen voor bepaalde leerlingen kan en moet beter. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg heeft de gemeente hierin een belangrijke en begeleidende rol.” Verder dan een oproep tot een betere samenwerking komt het niet, maar dat die oproep unaniem is, zorgt wel voor een krachtig signaal richting wethouder Marleen Damen (Jeugdzorg).

Maatwerkoplossingen
Aan die wethouder wordt tevens gevraagd om vanaf nu halfjaarlijks een update te geven over de stand van zaken van het passend onderwijs in Leiden. “Met vereende krachten van leraren, scholen, ouders, schoolbesturen,
samenwerkingsverbanden, de gemeente, maar ook de landelijke organisaties en het Rijk moet het mogelijk zijn maatwerkoplossingen te vinden voor kinderen zodat het onderwijs aansluit bij hun behoeften. Zodat we elk kind een stevige basis mee kunnen geven voor de toekomst en geen enkel kind onnodig thuis komt te zitten”, besluiten de schrijvers van de brief.

Leiden Onderwijs Politiek Leids Initiatief voor Educatie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×