Burgemeester Lenferink lichtte het aanbod om vluchtelingenkinderen op te vangen vanmiddag toe. (Foto: Chris de Waard).

Leidse raad vrijwel unaniem positief over opvangen vluchtelingenkinderen: alleen VVD kritisch

Een rondje langs de verschillende politieke partijen in Leiden leert dat er veel instemming is voor het aanbod van het Leidse college om 25 vluchtelingenkinderen op te vangen die nu onder zeer slechte omstandigheden verblijven in kampen op verschillende Griekse eilanden. Alleen woordvoerder Alyssa Voorwald van de VVD Leiden spreekt van een hoogst onverstandig besluit en gaat er komende dinsdag in de raadscommissie vragen over stellen aan wethouder Damen.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over het Leidse aanbod om 25 vluchtelingenkinderen op te vangen.

Voordat Leiden het aanbod aan Vluchtelingenwerk en Defence for Children deed is er een belrondje gemaakt langs de Leidse fractievoorzitters. Daarin is hen meegedeeld dat het Leidse college heeft besloten aan te sluiten bij de coalitie van gemeenten die bereid is kinderen op te vangen die nu in vluchtelingenkampen zitten in Griekenland. Een besluit dat bij alle partijen, behalve bij de VVD, goed valt.

VVD tegen
“Er is landelijk nog niks besloten en bovendien is er een groot tekort aan pleeggezinnen. Het is dus maar de vraag of de kinderen hier daadwerkelijk terecht kunnen”, zegt Voorwald die het ‘weinig vriendelijk’ noemt om bij kwetsbare kinderen verkeerde verwachtingen scheppen.

Andere partijen omarmen aanbod
CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie steekt zijn duim op voor het collegebesluit. “De situatie van de kinderen in de Griekse opvangkampen is schrijnend. Als het Kabinet er voor kiest om een aantal van deze kinderen naar Nederland te halen dan is het moedig en goed dat het college heeft aangegeven dat een deel van de kinderen welkom is in Leiden.” Bleijie wil nog wel van het college weten hoe een en ander in goede banen geleid gaat leiden, waar gaan we ze huisvesten, wie zorgt voor de verzorging van de kinderen en hoe bieden we deze kinderen ook een goede toekomst? Dat is voor later, voor nu een goed besluit van het college.”

Ook D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu noemt het positief dat het college van Leiden iets wil doen. “Alle beetjes helpen zullen we maar zeggen. Kinderen verblijven daar al een hele tijd in onzekerheid en onder erbarmelijke omstandigheden. We moeten wel goed beseffen dat deze kinderen niet alleen een dak boven hun hoofd nodig hebben, maar ook hulp moeten krijgen om hun trauma’s te verwerken.” Gebke van Gaal van GroenLinks sluit zich daarbij aan: “Ik vind het heel goed dat we dit doen. We zijn hier heel blij mij’., hoe sneller hoe beter.” Ook zij pleit voor een intensief begeleidingstraject. “Want met deze kinderen gaat het niet goed.”

Defence for Children blij met Leids aanbod
Martin Vegter van het in Leiden gevestigde Defence for Children Nederland juicht de stap van Lenferink van harte toe: “Er zitten duizenden mensen vast in Griekenland onder erbarmelijke omstandigheden. Alleenstaande kinderen zijn de allerkwetsbaarste groep. Ze hebben vaak oorlogstrauma’s en lopen risico op uitbuiting en misbruik. Het kinderrechtenverdrag verplicht ons dan ook om ze te helpen.”

De adviseur Kinderrechten en Migratie van de kinderrechtenorganisatie betreurt het dat er nu een beroep moet worden gedaan op gemeentes: “De landelijke politiek zit muurvast op dit onderwerp. Door een beroep te doen op gemeentes, laten we zien dat er in de samenleving draagvlak is voor de opvang van de kinderen. Hopelijk brengt dat de landelijke politiek in beweging, want die moet uiteindelijk besluiten of het doorgaat.”

Mochten de kinderen echt naar Nederland komen, dan zullen ze worden behandeld zoals alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. “Als ze onder de vijftien zijn, komen ze in een pleeggezin, als ze ouder zijn komen in speciale opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.”

Cor van der Velden in gesprek met juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie Martin Vegter van Defence for Children over het Leidse aanbod om 25 vluchtelingenkinderen op te vangen.

Abdelhaq Jermoumi, fractievoorzitter van de PvdA Leiden noemt Leiden een ‘gidsstad’ als het aankomt op de opvang van vluchtelingen. “Ik ben erg blij en trots dat we dit als Leiden gaan doen. We dragen een belangrijke steen bij met het opvangen van alleenstaande kinderen. Leiden is de stad van vluchtelingen. We hebben met de opvang van statushouders gezien dat we dit goed kunnen doen. Leiden kan dit.” Ook SP-voorman Antoine Theeuwen is het van harte  eens met het Leidse aanbod om kinderen hier op te vangen: “Ook omdat we daarmee het goede voorbeeld geven.”

Pieter Krol van de ChristenUnie vindt het heel goed dat Leiden de verantwoordelijkheid neemt in het opvangen van kwetsbare kinderen. “Ik hou van bestuurders die dappere besluiten nemen. Dit is er daar een van. Het is wel van belang dat het college snel inzichtelijk maakt hoe het dat wil doen en wat de concrete gevolgen zijn.”

Martine van Schaik van de Partij voor de dieren Leiden spreekt niet alleen van een goed aanbod, maar vooral een heel menselijk aanbod. “Ik ben echt blij dat Leiden zijn sociale gezicht laat zien en aangeeft dat vluchtelingen hier welkom zijn.” Dat vindt ook Maarten Kersten van de Partij Sleutelstad. Die benadrukt wel dat Leiden de eigen bevolking daarbij niet uit het oog moet verliezen. Ook wil hij weten wie er opdraait voor de kosten van de opvang. Zijn afgesplitste fractiegenoot Anandkoemar Jitan vindt ook dat de kinderen een veilige thuisbasis verdienen waar ze zonder zorgen kunnen opgroeien. “Ze hebben niet om hun problemen gevraagd. Dank aan de burgemeester dat hij de mogelijkheid biedt om deze kinderen op te vangen.”

 

Leiden Maatschappij Politiek SOS Moria


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×