Het Poortgebouw van Endegeest. (Foto: Wil van Elk).

Wethouder Oegstgeest: "Poortgebouw Endegeest kan worden behouden"

Het Poortgebouw aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest hoeft niet te worden gesloopt om herontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Dat zei wethouder Peter Glasbeek in reactie op een motie van D66. Door het gebouw niet te slopen hoeft er elders in het bosrijke gebied rond kasteel Endegeest minder gebouwd te worden, waarmee aan een breedgedragen wens van de gemeenteraad wordt voldaan.

De ontwikkeling van Endegeest en Overgeest ligt onder een vergrootglas en de gemeenteraad sprak zich al meerdere keren expliciet uit over de toekomst van het gebied. De gemeente is echter geen eigenaar van de grond en is daarom afhankelijk van onder meer de Oudendal Groep (eigenaar Park Endegeest), gemeente Leiden en Provincie Zuid-Holland. De onderhandelingen daarmee zijn nog in volle gang, maar als er gebouwen gesloopt zouden worden om het gebied groener te maken – een van de wensen van de gemeenteraad – dan rekenen de grondeigenaren wel op compensatie van bebouwbare grond elders in het gebied. Dat kan op minder enthousiasme rekenen bij de lokale politici.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Peter Glasbeek over de ontwikkeling van het gebied.

Hoewel een ruime meerderheid van de gemeenteraad de wethouder liever eerst laat onderhandelen en pas inhoudelijk reageert als er een compleet voorstel ligt, werd afgelopen week in een commissievergadering wel een ophanden zijnde motie van D66 besproken. Die partij maakt zich zorgen over het toevoegen van bebouwing elders in het gebied en vindt dat het Poort- of Entreegebouw vergroening van het gebied niet in de weg staat. “Ik herken mij zeer sterk in het verhaal van D66”, zei wethouder Glasbeek in een reactie daarop. “Bij de verdere uitwerking gaan we er dan ook vanuit dat de robuuste groenstructuur te combineren is met behoud van het Entreegebouw.”

Zorgen weggenomen
Het behoud van de oude Julianaschool, waarover eerder ook zorgen werden geuit, werd door D66 tijdens de behandeling al naar de achtergrond geschoven. De toezegging van de wethouder over het Poortgebouw leidt er daardoor toe dat de motie van D66 wordt ingetrokken, niet in de laatste plaats omdat van tevoren al duidelijk is dat veel raadsleden de broedende wethouder liever niet te veel willen storen. “Maar een motie hoeft niet in stemming te worden gebracht om effect te hebben”, concludeert raadslid Arne-Jan Vos (D66), die de motie ook vooral zag als discussie-starter. “We zijn nog niet klaar en er is pas een besluit als het hele totaalplaatje er is”, zegt Vos, maar er is wel een belangrijk deel van zijn zorgen weggenomen. “Ik heb het idee dat de wethouder op tijd gekeerd is van wat potentieel een gevaarlijk pad was.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met D66-raadslid Arne-Jan Vos over zijn motie en de toezegging van de wethouder.

Krappe deadline
Glasbeek werkt de komende drie maanden nog aan het overkoepelende plan, dat uiterlijk half juni tot een nieuw bestemmingsplan moet hebben geleid. Dan loopt het voorbereidingsbesluit af, waarmee de gemeente zichzelf een jaar de tijd heeft gegeven om in rust plannen te maken voor het gebied. “Dat is een heel krappe deadline”, constateerde Glasbeek vorig jaar al en het tijdschema is nog steeds krap. Inmiddels zijn er al wel bouwaanvragen binnengekomen op basis van het oude bestemmingsplan. Als er niet op tijd een nieuw bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, dan moeten die bouwaanvragen alsnog in behandeling worden genomen en loopt de herontwikkeling van het gebied spaak. “Daarom is het zo belangrijk dat we dit op tijd kunnen afronden.”

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×