Tijdens de Week van de Toegankelijkheid pleitte Lumen-HollandRijnland ook voor de positie van mensen met psychische problemen. (Foto: Gerry van Bakel).

Alternatief voor psychische hulp: bereikbaar zijn en actief contact zoeken

Het inloophuis is dicht, groepsgesprekken zijn geannuleerd en cursussen kunnen niet doorgaan. Voor cliëntenorganisatie Lumen Holland Rijnland is het zaak hun werkwijze drastisch aan te passen om de mensen met psychische aandoeningen en psychosociale problematiek en verslavingsproblemen nog een figuurlijke helpende hand te kunnen bieden.

Frouke Lampe is coördinator herstelaanbod bij de Stichting Lumen Holland Rijnland. Normaal gesproken opent Lumen zes avonden per week hun deur voor mensen met psychische problemen van allerlei aard. Het inloophuis is een van de meest laagdrempelige vormen van hulp en steun. “We weten dat voor onze cliënten het inloophuis structuur biedt”, zegt Lampe. “We hebben de afgelopen week contact gezocht met mensen die naar het inloophuis komen en hen gekoppeld aan onze vrijwilligers met wie ze de komende tijd telefonisch contact kunnen onderhouden. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze telefoon (071 – 5147420) elke ochtend van 10.00-14.00 uur bemenst is.”


Nieuws071-presentator Gerry van Bakel in gesprek met Frouke Lampe, coördinator herstel-aanbod bij Stichting Lumen Holland Rijnland.

E-mail is een andere goede manier om Lumen Holland Rijnland te bereiken. “We kijken regelmatig naar wat er binnenkomt in die mailbox. Vragen sturen we door naar iemand die zo snel mogelijk contact zal opnemen.”

Verder wordt er gekeken naar mogelijkheden om ook groepsgesprekken online op te zetten. “Lotgenotencontact is erg belangrijk voor onze cliënten. We zijn nog een beetje aan het aftasten wat de mogelijkheden zijn. We verwijzen ook door naar andere organisaties die hulp kunnen bieden zoals BUUV.nl. Eenzaamheid en gebrek aan structuur zijn grote risico’s voor onze doelgroep.”

Stichting Lumen Holland Rijnland is elke dag van 10.00 – 14.00 uur telefonisch te bereiken op 071 – 5147420. Daarnaast kunnen mensen e-mailen naar info@lumen-hollandrijnland.nl. En op de website van Stichting Lumen Holland Rijnland is een lijst te vinden met contactgegevens van medewerkers van Lumen.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×