(Foto: Chris de Waard).

Derde noodverordening Veiligheidsregio Hollands Midden

Sinds gisteravond is de derde noodverordening van de Veiligheidsregio Hollands Midden van kracht. Hierin zijn nadere voorschriften opgenomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19. Door de aangescherpte maatregelen waarmee het kabinet eerder deze week kwam op te nemen in een verordening, wordt overtreding ervan strafbaar en kan er door gemeente en politie tegen worden opgetreden.

Het verbod op samenkomsten van meer dan honderd personen blijft onverminderd van kracht. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden. De overige maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april 2020. Het is vanaf nu echt verboden om met drie of meer personen samen te zijn, zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste anderhalve meter. Het verbod geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen en kinderen tot en met twaalf jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van anderhalve meter in acht nemen. Met de maatregel kan onder meer worden opgetreden tegen bijvoorbeeld ‘coronafeestjes’ in studentenhuizen, garages, loodsen en dergelijke.

In aanvulling op eerdere verordeningen moeten nu ook alle bedrijven dicht waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld kappers, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Ook casino’s en speelhallen moeten verplicht dichtblijven. Het verbod geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

In de verordening staat dat supermarkten open mogen blijven. Wel moeten ze maatregelen nemen om te waarborgen dat klanten voldoende afstand van elkaar van van het winkelpersoneel houden en dat er niet teveel mensen tegelijk in de winkel zijn. Dat wordt onder andere afgedwongen door het verplicht stellen van het gebruik van een winkelwagentje.

In de verordening wordt nu ook duidelijk de bevoegdheid geregeld van de voorzitter van de veiligheidsregio, dat is de Leidse burgemeester Lenferink, om gebieden en locaties af te sluiten voor publiek. Dat verbod geldt niet voor bewoners van woningen die zijn gelegen in zo’n verbodsgebied of  locatie en ook niet voor personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Vorige week is besloten om weekmarkten onder voorwaarden toe te staan. Dit besluit blijft in stand, zolang gewaarborgd kan worden dat het niet te druk wordt op de weekmarkt en er een goede spreiding van bezoekers met een minimale onderlinge afstand van anderhalve meter is. In de hele veiligheidsregio Hollands Midden is dat alleen niet het geval voor de zaterdagmarkt in Leiden. Die is daarom tot nader order verobden.

De voorzitter van de veiligheidsregio kan in overleg met openbaar vervoersbedrijven ook beperkingen opleggen aan bijvoorbeeld busdiensten als het niet mogelijk is om te voldoen aan de eis anderhalve meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen te houden. Dat gebeurde deze week bijvoorbeeld met busdienst 42 tussen Voorschoten en Wassenaar. Die wordt uitgevoerd met kleine busjes, waarbij de passagiers te dicht bij elkaar zouden zitten. Ook autorijlessen kunnen niet doorgaan.

Zorginstellingen en woonvormen voor ouderenzorg mogen in principe geen bezoekers meer toelaten. Dat geldt niet voor bezoek aan een naaste in de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden. Zo mogen gasten van het Leidse hospice Issoria nog wel bezoek ontvangen. Alleen wie ziek is moet thuisblijven. Er wordt dan contact gehouden met behulp van beeldbellen.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×