Buitenplaats Ter Wadding op de grens van Leiden en Voorschoten. (Archieffoto: Taco van der Eb).

Voorschoten wil geen hek om buitenplaats Ter Wadding

Het college van de gemeente Voorschoten heeft besloten geen omgevingsvergunning te verlenen voor een hekwerk bij rijksmonument Ter Wadding. “Het hekwerk is in strijd met het bestemmingsplan en doet afbreuk aan de monumentale waarden van de historische buitenplaats”, aldus de gemeente. Eigenaar Menno Smitsloo  snapt niets van de opstelling van het Voorschotense gemeentebestuur. “Het hek is noodgedwongen neergezet na tientallen incidenten, waaronder een beschieting, waarbij vanuit de tuin door een raam naar binnen is geschoten. De glasscherven zaten in het haar van een vrouwelijke medewerker.”

Volgens Smitsloo het de buitenplaats aan de Leidseweg voor de plaatsing van het hekwerk te maken met  brandstichtingen, vandalisme, drugsgebruik, hangjongeren, vernielingen aan het monument en in het park zelf en het regelmatig dumpen van afval. “Er werden zelfs planten vernield, gestolen of uit de grond gerukt.” Smitsloo zegt te vertrouwen op ‘het woord en de betrouwbaarheid van de burgemeester’. “Die heeft ons destijds zelf aangeraden om de vergunning aan te vragen en daarbij aangegeven dat de veiligheid hier moest prevaleren. Vervolgens  heeft het Voorschotense college de ontwerpvergunning gepubliceerd en dan zouden ze nu het eigen besluit onderuithalen en de afspraken niet nakomen?” Smitsloo benadrukt dat sinds het hek er staat, er geen overlast meer geweest is.  “Dat is nu vier jaar.”

Het hek rond Buitenplaats Ter Wadding waarvoor de gemeente Voorschoten geen vergunning wil verlenen. (Foto: Smitsloo).

Volgens de gemeente heeft de eigenaar van Ter Wadding het hekwerk in 2016 geplaatst zonder dat de daarvoor benodigde omgevingsvergunning was verleend. “Om te onderzoeken of het geplaatste hekwerk gelegaliseerd kon worden, is een uitgebreide vergunningenprocedure doorlopen. Daarbij zijn diverse adviezen ingewonnen, onder andere van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De adviezen zijn allemaal betrokken bij de beoordeling van de aanvraag”, zo meldt de gemeente Voorschoten in een verklaring.

Het besluit om de omgevingsvergunning te weigeren betekent niet dat het hekwerk meteen verwijderd of aangepast moet worden. Belanghebbenden hebben nog de mogelijkheid een gerechtelijke procedure te starten tegen het besluit van het college. Zo’n procedure kan langer dan een jaar in beslag nemen. De gemeente meldt nog bereid te zijn om alternatieve oplossingen voor het hek met de eigenaar te bespreken.

Smitsloo meldt nog dat hij de buitenplaats in het verleden heeft aangekocht en vervolgens grondig heeft gerenoveerd en daarmee heeft voorkomen dat de buitenplaats volkomen zou zijn verpauperd. “Nu vormt het de representatieve entree van Voorschoten en kon de gemeente Voorschoten het 2,5 hectare​ tellende bospark voor slechts 1 euro aankopen.”

 

 

 

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×