Ook de passantenhavens in Leiden moet dichtblijven. (Archieffoto: Chris de Waard).

Verblijf op campings en jachthavens vanaf morgen beperkt

Het is vanaf morgen 12.00 uur verboden om sanitaire voorzieningen zoals gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieve locaties geopend te houden. Ook alle vormen van recreatieve overnachtingen zijn tot in elk geval 10 mei verboden. Dat is een belangrijke extra maatregel die de Leidse burgemeester Henri Lenferink als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft genomen. Alleen hotels mogen nog ‘recreatief nachtverblijf’ aanbieden. Ook het aanbieden van nachtverblijf voor seizoensarbeiders valt niet onder het verbod, evenals verblijf op een vaste lig- of standplaats.

Reanne van Kleef in gesprek met de Leidse burgemeester Lenferink over de extra maatregelen.

In Leiden en omgeving wordt vooral kamerverhuur en aanbieders van Bed&Breakfast door de nieuwe maatregel getroffen. Ook campings en jachthavens moeten sluiten of, als ze nog niet open waren, moeten ze dicht blijven. Kamperen bij de boer is voorlopig taboe en ook hostels met gedeelde voorzieningen moeten dicht. Verderop in de regio vallen ook recreatieparken, vakantieparken, natuurgebieden en stranden onder de aanscherping, voor zover er sanitaire voorzieningen voor algemeen gebruik aanwezig zijn.

Minder reisbewegingen
Lenferink is van mening dat op de genoemde locaties bij de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van anderhalve meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht kan worden genomen. Ook vreest hij dat door het gemeenschappelijk gebruik contactbesmetting plaats zal vinden. “Dit verhoogt op onaanvaardbare wijze het risico op verspreiding van het coronavirus.”

Een tweede reden om toeristen te weren is het kunnen garanderen van de zorgcontinuïteit binnen de  Veiligheidsregio Hollands Midden. Lenferink: “Er zijn in het gebied veel plekken waar overnacht kan worden en zorgfaciliteiten zijn primair afgestemd op de vaste inwoners binnen de regio. Een eventuele corona-uitbraak onder toeristen zou een enorme aanslag doen op de aanwezige zorg. die zou daardoor ernstig in gevaar komen.” Het verbod draagt ook bij aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de aanstaande vakantieperiode (de Paasvakantie en meivakantie).

Na afloop van de meivakantie, op 10 mei 2020, beoordeelt Lenferink opnieuw of de zorgcontinuïteit zodanig onder druk staat dat verlenging van het verbod noodzakelijk is.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×