(Foto: Chris de Waard).

BplusC gaat 's middags open in Nieuwstraat

Vanaf 11 mei gaan de bibliotheken open. Dat is tenminste een van de versoepelingen die zijn gecommuniceerd door de regering. Betekent dat dat BplusC vanaf maandag weer voor iedereen haar deuren opent? “Kort gezegd nee”, waarschuwt directeur Willem van Moort. “Het zou vervelend zijn als er maandag tweehonderd mensen voor de deur staan, terwijl er maar vijfentwintig naar binnen mogen.”

Van Moort is niet blij met de wijze van communiceren vanuit de overheid. “Een mooie open opmerking van de regering dat de bibliotheken weer opengaan, maar de restricties zijn nog niet uitgewerkt. Ook voor een bibliotheek geldt dat er maximaal dertig mensen inclusief personeel tegelijk binnen mogen zijn. Heeft dat zin? Met het uitdelen van boekenpakketten zoals we dat nu doen kunnen we waarschijnlijk meer mensen bereiken dan als we op deze manier opengaan.”

Centrale bieb ’s middags open
Inmiddels is duidelijk dat maandag alleen de hoofdvestiging in de Nieuwstraat de deuren opent. Bovendien alleen ’s middags van 13.00 tot 16.00 uur. Voor de vestigingen in Leiderdorp en de wijkbibliotheken in Leiden verandert er vooralsnog niets. Naast de openingsuren gaat BplusC door met de boekenafhaalservice. Ook kunnen klassenbezoeken weer. Dat gebeurt alleen op aanvraag. Hetzelfde geldt voor de biebbus die kan worden ingezet om scholen van nieuwe boeken te voorzien.

Educatie nog onduidelijk
Voor de educatie-activiteiten noemt BplusC de situatie minder duidelijk. “Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd dat de lessen bij BplusC mogen worden hervat.” Vanuit de verschillende brancheorganisaties wordt aangedrongen op duidelijkere richtlijnen en de goedkeuring van voorgelegde protocollen. BplusC wacht af welke adviezen er komen over de voorwaarden waaronder het hervatten van activiteiten weer kan.

Cultuur Leiden Leiderdorp BplusC Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×