(Foto: Rob van Dullemen).

Leidse cultuursector vraagt om steunfonds van miljoenen

Ruim twintig Leidse cultuur-instellingen vragen de gemeente Leiden in een brandbrief om het instellen van een noodfonds van 2,5 miljoen euro. Dat zou er nog dit jaar moeten komen om te voorkomen dat de Leidse cultuursector omvalt. De culturele organisaties schatten de schade tot 1 juni al op 750.000 euro en dat bedrag loopt eind dit jaar op tot de gevraagde 2,5 miljoen.

De 22 ondertekenaars schetsen een kaal en troosteloos landschap van lege gebouwen en monumenten en een grote afwezigheid van creatieven. Zonder culturele infrastructuur wordt het stil in de stad. Dat is geen doemscenario maar de harde realiteit als de geldelijke steun er niet komt. “Wij zijn de gemeente dankbaar voor de hulp die momenteel geboden wordt door het naar voren halen van subsidiebedragen en het opschorten van de huur. Ook het Rijk draagt met diverse maatregelen bij tot het uitstellen van een onherstelbare kaalslag. Maar het is helaas niet genoeg.”

‘Rol in samenleving blijven vervullen’
Cultuurwethouder Yvonne van Delft roemde onlangs de creativiteit en de flexibiliteit van de Leidse cultuursector in een steunbrief, maar ze verwees daarbij uitsluitend naar landelijke steunmaatregelen. Ze deed in de brief geen toezeggingen namens de gemeente zelf. “Wij willen daarom heel duidelijk zijn: om te voorkomen dat de Leidse cultuursector omvalt, vragen wij u voor dit jaar met klem om steun in de vorm van een noodfonds van 2,5 miljoen euro opdat wij onze waardevolle rol zowel in materieel als immaterieel opzicht in de Leidse samenleving kunnen blijven vervullen.”


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met initiatiefnemer van de brandbrief Nanette Ris, directeur van de Leidse Schouwburg

Het gaat niet alleen om hulp bij het dekken van misgelopen inkomsten door de gedwongen sluiting sinds half maart, maar ook om misgelopen inkomsten doordat het nog jaren zal duren voordat alles weer op het oude niveau zal zijn. In de anderhalvemetermaatschappij kunnen grote publieksstromen immers niet worden toegelaten. Die kunnen pas weer op gang komen als er een vaccin is ontwikkeld dat bovendien op grote schaal beschikbaar is.

Grote schade
Eerder vertelden verschillende culturele instellingen al aan Sleutelstad hoe groot de problemen door de coronacrisis zijn. Zo zijn de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal noodgedwongen helemaal gestopt met de kaartverkoop. “Het seizoen is over”, somberde directeur Nanette Ris, die het met het nodige kunst- en vliegwerk tot eind 2020 financieel uit denkt te kunnen zingen. Ook bij de Pieterskerk is de nood hoog. De schade als gevolg van weggevallen inkomsten wordt door directeur Frieke Hurkmans becijferd op een miljoen euro of meer.

Het Sieboldhuis Leiden moet het voor een groot deel van eigen inkomsten hebben, aangezien het museum in de afgelopen jaren flink heeft moeten inleveren wat betreft subsidies. Museumdirecteur Kris Schiermeier hoopt dat de crisis het museum niet fataal wordt. “Het wordt lastig voor ons, het ligt er echt aan hoe lang dit gaat duren. Aan het eind van het jaar kunnen we de rekening opmaken.” De directeur is druk bezig om sponsors binnen te halen, die het Japanmuseum uit de brand willen helpen. “Ik ben niet een type dat niet snel opgeeft. Natuurlijk, het wordt moeilijk, maar ik hoop dat we het allemaal overleven.”

Alleen landelijk geld als ook de gemeente betaalt
De rijksoverheid heeft driehonderd miljoen euro uitgetrokken voor steun aan culturele instellingen die tot de basisinfrastructuur worden gerekend. Tien procent daarvan is beschikbaar voor financiële hulp aan gemeentelijke instellingen die van vitaal belang worden geacht voor de cultuursector. Voorwaarde is wel dat gemeenten eenzelfde bedrag bijleggen. “Daarmee lijken de Leidse gemeentelijk gesubsidieerde instellingen niet of nauwelijks van de steun gebruik te kunnen maken en vallen de makers en instellingen die niet langdurig door de overheid ondersteund worden buiten de boot. De schade voor de Leidse cultuursector is enorm en dat is precies de aanleiding voor deze brief”, staat in de brief die onder andere is ondertekend door de Leidse podia, verschillende musea, theatergezelschappen en de Leidse Hofjesconcerten.

Cultuur Leiden Coronacrisis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×