Archieffoto: Chris de Waard

Voorschoten wil multifunctionele accommodatie in Kruispuntkerk

Voorschoten gaat kijken of het haalbaar is om in en rondom de Kruispuntkerk aan de Schoolstraat een multifunctionele accommodatie te maken voor culturele instellingen en maatschappelijke activiteiten. Hoe de locatie precies gebruikt zal worden wordt uitgezocht en besproken. Het is de bedoeling dat daar voor de zomer duidelijkheid over komt. De gemeente gaat hier mee aan de slag als onderdeel van een groot nieuw accommodatieplan waar de Voorschotense gemeenteraad mee instemde afgelopen donderdagavond.

Het raadsvoorstel om opnieuw te kijken naar de gemeentelijke accommodaties komt voort uit de tijd dat Voorschoten vanwege de financiële situatie onder toezicht stond van de provincie. In het herstelplan werd opgenomen dat de gemeente een aantal gebouwen zou moeten verkopen. Bijvoorbeeld zwembad het Wedde en het gemeentehuis aan de Leidseweg. Nu het financieel weer beter gaat met Voorschoten is daar op teruggekomen, maar wordt wel gekeken naar het anders inrichten en gebruiken van de gemeentelijke gebouwen.

Het nieuwe accommodatieplan behelst daarom meer dan alleen de intentie om in en rondom de Kruispuntkerk een multifunctionele accommodatie te maken. Er wordt ook gekeken naar woningbouw en de inrichting van het centrum. Zo ligt bij het Churchillplein de focus op parkeren, sociale woningbouw voor ouderen en de mogelijke komst van supermarkt Aldi. Daarnaast moet het MOC terrein worden vrijgemaakt voor woningbouw. Daarvoor zal de gemeentewerf verplaatst worden.

Groot project
“Het is een groot project waarvan ik als raadslid het einde niet meer zal meemaken. Het kan wel tien jaar duren”, zei VVD-raadslid Sjoerd van den Dool erover in de raadsvergadering. “Het is belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid komt voor verenigingen. Bovendien is dit plan van groot belang voor de woningbouw en voor het centrum van Voorschoten.”

Een aantal raadsleden was in eerste instantie minder enthousiast over het voorstel en wilde de toezegging om betrokken te blijven als raad. Die betrokkenheid komt er als de raad na 1 juli spreekt over de precieze invulling van de multifunctionele accommodatie rondom de Kruispuntkerk.

Meedenken
De cultuurfabriek, een netwerk waaronder meer dan dertig culturele organisaties uit het dorp onder vallen, heeft in een brief aan de gemeenteraad al laten weten graag mee te denken over de invulling van de multifunctionele accommodatie. “De Cultuurfabriek is blij met de door het college gemaakte overwegingen en de specifieke aandacht voor het cultuurveld. Daar waar mogelijk wil de Cultuurfabriek bijdragen met vrijwilligers om de exploitatiekosten van een multifunctionele accommodatie lager te laten zijn”, schrijven ze.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×