Download pixabay
(Foto: Pixabay).

Oegstgeest en Voorschoten schieten tekort in controle op energiebesparingsplicht

De gemeenten Voorschoten en Oegstgeest schieten tekort in het controleren en handhaven van de energiebesparingsplicht. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. “Doordat gemeenten niet actief sturen op toezicht en handhaving missen zij een belangrijke kans op energiebesparing en verduurzaming”, schrijven de onderzoekers in hun rapport.

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub gas gebruiken zijn sinds 1993 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen. Dat wordt de energiebesparingsplicht genoemd. Toezicht op de naleving hiervan gebeurt door de Omgevingsdienst West-Holland, waar meerdere gemeenten in de Leidse regio onder vallen. Hoewel de rekenkamer er geen specifiek onderzoek naar deed, gelden de conclusies dus ook voor die gemeenten.

Onvoldoende aandacht
Energie en duurzaamheid staan bij alle gemeenten op de agenda, maar uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Dit komt omdat de aandacht zich beperkt tot woningbouw, duurzame energie en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Verder blijkt dat de omgevingsdiensten een onvolledig beeld hebben van bedrijven waarop de energiebesparingsplicht van toepassing is en dat zij niet handhaven bij een overtreding.

De gemeenteraden worden vervolgens veelal informatief ingelicht waardoor een inhoudelijke reactie van raadsleden achterwege blijft. Verder zouden raadsleden de omgevingsdienst volgens het onderzoek mogelijk als ‘ver van het bed show zien’ zien. Dat zou verklaren waarom er bij geen van de gemeenteraden moties of raadsvragen over dit onderwerp zijn ingediend. In Oegstgeest blijft het werkplan zelfs helemaal achterwege voor de gemeenteraad.

Onverstandig om in de gemeenteraad te behandelen
In Voorschoten werd het onderzoek woensdagavond in de commissievergadering besproken. Eerder lieten de colleges van Wassenaar en Voorschoten al weten dankbaar te zijn voor het onderzoek. “Het zal bijdragen aan de opgaven waar we voor staan in de energietransitie”, laten ze weten. Toch vinden ze het onverstandig om de werkplannen in de gemeenteraad te behandelen.

De D66-fractie van Voorschoten vraagt het college naar aanleiding van de bevindingen om heldere prestatiedoelen af te gaan spreken met de Omgevingsdienst West-Holland en die toe te voegen aan de zienswijze van de begroting van de Omgevingsdienst. Raadslid Jolien Schroot: “Voorschoten heeft op haar grondgebied nauwelijks ruimte voor een windmolen of een zonneweide. Onze Voorschotense bijdrage bestaat voornamelijk uit het verlagen van ons energieverbruik zowel door bedrijven, particulieren als instellingen. We maken allemaal deel uit van de oplossing van de klimaatopgaven dus laten we daar dan ook naar handelen”, aldus D66-raadslid Schroot.

Duurzaamheid Oegstgeest Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×