Vanmiddag overhandigde Dirkse de jaarstukken digitaal aan vice-voorzitter Walter van Peijpe van de Leidse raad.

Coronacrisis kost Leiden al ruim drie miljoen euro: pijnlijke keuzes onvermijdelijk

Leiden staat aan de vooravond van scherpe keuzes. Dat zei wethouder Paul Dirkse (financiën) vanmiddag tegen Sleutelstad in een toelichting op de gemeentelijke jaarstukken over 2019 en de financiële situatie in de eerste paar maanden van 2020. Die is niet rooskleurig. Alleen al aan de coronacrisis heeft de gemeente tot en met eind mei ruim drie miljoen euro uitgegeven en ook de overschrijdingen in het sociaal domein blijven oplopen. “En voor die laatste kosten krijgen we geen compensatie”, zegt Dirkse. “Alle ruimte is uit de keuzes, dat bezorgt mij wel enige buikpijn.”

Chris de waard in gesprek met wethouder Paul Dirkse van financiën over de keuzes waar Leiden voor staat nu er zwaar weer op komst is.

Overschot is overheveling
Leiden sloot 2019 af met een overschot van zo’n zeven miljoen euro. “Maar als je kijkt welke projecten vertraging hebben opgelopen en die in 2020 alsnog moeten worden uitgevoerd, dan komen we rond de nul uit”, zegt Dirkse die wel blij is met het feit dat de gemeente er steeds beter in slaagt om voorspellend te begroten. Grote afwijkingen leidden in het verleden nog wel eens tot vragen uit de raad die zich afvroeg of het college wel ‘in control’ was.

Financiële besluitvorming pas na de zomer
In verband met de coronacrisis en alle financiële gevolgen, wordt er pas later door de gemeenteraad over de financiën gesproken en besloten. Eind juni komt het college met de zogeheten kaderbrief waarin voorstellen worden gedaan voor een sluitende begroting. Voor de zomer kunnen de partijen in de Leidse raad daar een eerste oordeel over geven, maar de echte bespreking en besluitvorming volgt pas in september. Door dat pas later te doen, hoopt Dirkse de compensatie van het Rijk in de cijfers te kunnen verwerken. Dat die er komt is inmiddels zeker. Er is 565 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de overige overheden. Dat zijn de provincies, gemeenten en waterschappen. Hoeveel van het geld in Leiden terechtkomt, is nu nog niet duidelijk.

Pijnlijke keuzes
Steeds meer gemeenten zijn in grote financiële problemen gekomen. Door budgetoverschrijdingen in met name het sociaal domein ontstaan tekorten. De coronacrisis is daar bovenop gekomen. Er zijn inmiddels zelfs gemeenten die overwegen om geen sluitende begroting te presenteren. Dat mag niet, maar sommige gemeenten zeggen niet anders te kunnen. “Zo ver zijn wij in Leiden niet”, stelt Dirkse. Om zo’n sluitende begroting te presenteren zijn na de zomer wel pijnlijke keuzes noodzakelijk. “Maar daar lopen we niet voor weg. Daar zijn we immers voor.” De maatregelen waaruit gekozen kan worden zijn met name bezuinigen op bepaalde zaken of het schrappen van taken en activiteiten. Ook lastenverhoging behoort tot het palet van mogelijkheden. Als derde optie kunnen dure projecten worden getemporiseerd. Dat wil zeggen dat ze worden uitgesteld of over een langere periode worden uitgesmeerd.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×