(Foto: Emile van Aelst).

Mensenmassa's taboe bij Leidens Ontzet: programma wordt over stad verspreid

Leidens Ontzet zal als gevolg van de coronacrisis dit jaar anders zijn dan gebruikelijk. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. “Ondanks de onzekerheid wat het beleid zal zijn na 1 september, is het moeilijk voorstelbaar dat op 2 en 3 oktober grote groepen mensen dicht op elkaar in de binnenstad samen feest kunnen vieren”, aldus het college.

Rik Kamps over 3 oktober

Voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging over de viering van dit jaar (video).

Wel/geen hutspot, haring & wittebrood of optocht?
Welke onderdelen helemaal niet door kunnen gaan is nog niet tot in detail bekend. Een aantal zaken is wel al duidelijk, zo vertelde voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereniging donderdag bij Sleutelstad: “De Grote Optocht en de Taptoe der Verenigingen gaan niet door. Het motto is echt ‘spreiden, spreiden, spreiden’ zegt Kamps. “Dat kan niet met alle onderdelen. Je kunt de optocht niet door een woonwijk sturen.”

Andere onderdelen van het feest gaan wel door, maar in sterk aangepaste vorm. Kamps: “De koraalzang vinden we echt een heel belangrijk onderdeel van de viering, maar het is ondenkbaar dat we met een paar duizend mensen gaan zingen in het Van der Werfpark. Het gaat zeker door, maar kleinschaliger. Er zijn ideeën over, maar die kan ik nu nog niet delen.”

Haring en Wittebrood gaan ook zeker uitgedeeld worden en ook hutspot zal niet bij de viering ontbreken. “We denken aan verschillende uitgiftepunten voor haring en wittebrood”, vertelt Kamps. Een drive-through, zoals volgende week wordt gehouden door het 3 October Gilde als alternatief voor de jaarlijkse haringveiling wordt het in elk geval niet. Ook voor de hutspotmaaltijd wordt gekeken naar een alternatieve vorm voor het uitdelen.  Op 1 juli hoopt de 3 October Vereeniging goeddeels in beeld te hebben hoe de viering dit jaar kan verlopen.

Kermis nog onzeker
Wat er met de 3 Oktoberkermis gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het kan eigenlijk nog alle kanten op. Vandaag demonstreerden kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag. Ze vinden het oneerlijk dat pretparken zoals de Efteling wel open mogen en kermissen niet. Naar aanleiding van het protest zegde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vandaag toe te willen kijken of het mogelijk is om kermissen eerder dan 1 september weer toe te staan. De branche moet zelf met plannen komen en veiligheid blijft voorop staan. Anderhalve meter afstand houden blijft bijvoorbeeld de norm.

Nieuws071-presentator Maarten Mulder in gesprek met voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging.

Wat dat betekent voor de kermis in Leiden weet ook Kamps nog niet: “We blijven hoop houden dat de kermis wel open kan, maar het zal sowieso niet zo grootschalig kunnen als in normale jaren. Ook hier is spreiding het devies, maar daarvoor zijn de mogelijkheden wel beperkt.”Een Booster of een Reuzenrad kan maar op beperkt aantal plekken staan. In elk geval niet midden in een woonwijk.”

Activiteiten meer spreiden over de stad
Voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereeniging stelt dat het feest dit jaar intiemer gevierd zal worden: “Zowel in de binnenstad als in de wijken eromheen.”Ook programma-onderdelen in de buurgemeenten staan op het verlanglijstje van Kamps en de zijnen.” Binnen de mogelijkheden en met gezond verstand wordt een aantal activiteiten van de 3 October Vereeniging gespreid over de stad.” Zo wordt Leidens Ontzet volgens Kamps niet massaal, maar wel gezellig. Door spreiding van de festiviteiten over de hele stad en door actieve samenwerking tussen de gemeente, de 3 October Vereeniging, de Leidse horeca, de culturele sector en andere partijen
die een bijdrage willen leveren, verwachten zowel het college als de vereniging dat het beleg en ontzet van onze stad in 1574 ook in 2020 gepast kan worden herdacht en gevierd.

Geen externe producent voor Nieuwe Rijn
Door met het programma in te zetten op wijken en straten hoopt het gemeentebestuur dat de viering een extra dimensie krijgt. Ook voor de toekomst. Meer activiteiten in de wijken kunnen de druk op de binnenstad verminderen. Niet alleen dit jaar maar ook bij komende vieringen. Dat er vanwege de RIVM-maatregelen geen massale evenementen in de stad kunnen worden gehouden, betekent ook dat er voor de viering van Leidens Ontzet 2020 niet langer wordt gezocht naar een externe producent die in het gebied rond de Nieuwe Rijn initiatieven en ondernemers aan elkaar verbindt. “Maar daarmee is het doel om in 2020 te starten om de gewenste wijzigingen in de organisatiestructuur te bewerkstelligen niet van de baan”, schrijft het college dat er rekening mee houdt dat er tijdens Leidens Ontzet ondanks een over de stad gespreide programmering toch ontoelaatbaar grote aantallen mensen naar de binnenstad komen.

De komende periode wordt er gewerkt aan de invulling van een programma voor Leidens Ontzet. Daarbij is er een trekkersrol weggelegd voor de 3 October Vereeniging en zal de Leidse horeca als een van de traditionele hoofdrolspelers actief bij de plannen betrokken worden. Ook vanuit de culturele sector zal een bijdrage worden geleverd aan de totstandkoming van het programma. Zodra de plannen concreter zijn, worden de wijkverenigingen geïnformeerd.

Cultuur Leiden Maatschappij Leidens Ontzet 2020


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×