Gebied De Zwijger: De Hoven Oost en de buurt rondom de Antillenstraat ten zuiden van de Willem de Zwijgerlaan. (Foto: GoogleMaps).

Startschot voor vervanging verouderde flats rondom Willem de Zwijgerlaan

Woningcorporaties De Sleutels en Ons Doel hebben met de gemeente Leiden een intentieverklaring ondertekend om een nieuwe gebiedsvisie op te stellen voor Hoven Oost en de Antillenstraat en naaste omgeving. Bouwwethouder Fleur Spijker verwacht dat er ook gesloopt gaat worden en zet bij nieuwbouw in op meer woningen, met een gemengde samenstelling van sociale huurwoningen, middelhoge huurwoningen en koopwoningen.

Tot 2030 moet Leiden jaarlijks 600 woningen bijbouwen om aan de vraag naar (betaalbare) woningen te kunnen voldoen. De flats aan de Hoven, tussen Topaz-vestiging Overrhyn en IJsselmeerlaan zijn verouderd en woningcorporatie de Sleutels wil er al langer mee aan de slag. Nu de besluitvorming rondom de Willem de Zwijgerlaan is afgesloten is het tijd om ook te kijken naar de wijken eromheen, aldus wethouder Spijker. Eerdere plannen voor de flats aan de zuidkant van de Willem de Zwijgerlaan worden wellicht meegenomen in de gebiedsvisie, maar volgens de wethouder gaat er de komende maanden gekeken worden naar wat mogelijk en haalbaar is voor het gebied.

Wethouder Spijker zegt dat het goed is dat beide buurten nu gezamenlijk worden aangepakt. “De Willem de Zwijgerlaan snijdt het gebied doormidden dus er moet ook goed gekeken worden naar goede en veilige oversteekplaatsen. Leefbaarheid, verbeterde woonkwaliteit en sociale samenhang staan voorop bij de ontwikkeling van dit gebied. Het is de bedoeling dat mensen die daar nu wonen er ook weer terug kunnen keren.” Hoge woontorens heeft de wethouder nog niet voorbij zien komen. “Dat moet allemaal nog worden uitgewerkt.”

Gebiedsvisie eerste kwartaal 2021
De wethouder verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 de nieuwe gebiedsvisie voor De Zwijger klaar zal zijn. “Daarna volgt er natuurlijk een heel traject, dus het is lastig te voorspellen wanneer er met de bouw begonnen kan worden. Niet eerder dan eind 2023 is de verwachting.” De komende maanden moet ook blijken hoeveel de vernieuwing van dit gebied zal gaan kosten en wie wat gaat betalen. Wethouder Spijker denkt dat er geld te halen is bij de provincie Zuid-Holland en  de rijksoverheid die een geldpotje heeft onder de noemer ‘woningbouwimpulsgelden’. Daarnaast zegt Spijker dat de corporaties hiervoor zelf ook geld beschikbaar hebben. In hoeverre de gemeente Leiden budgettair gaat bijdragen is nog niet bekend.

 

 

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×