De initiatiefnemers van de terrassen kunnen alleen maar hoopvol afwachten wat de rechter beslist. Ze zijn formeel geen partij in de zaak tussen omwonenden en de gemeente. (Foto's: Chris de Waard).

Kort geding omwonenden tegen tijdelijk terras Park Landskroon

Het is nog allerminst zeker of de drie grote terrassen die de komende tijd in Oegstgeest moeten worden geopend, er ook daadwerkelijk allemaal komen. Omwonenden van Park Landskroon, waar de gemeente een tijdelijk terras heeft vergund van 1.800 vierkante meter, zijn naar de rechter gestapt.

Morgenmiddag dient een kort geding waarin de bezwaarmakers de rechter vragen om de vergunning te vernietigen op straffe van 20.000 euro per dag. De andere twee terrassen moeten komen bij de Klinkenbergerplas en in het Irispark. Daartegen is vooralsnog geen bezwaar gemaakt. Bij het Irispark kan dat ook nog niet. Die vergunning is nog niet verleend.

In Park Landskroon is de opbouw van het terras in volle gang. Ondanks het kort geding dat donderdag dient waarbij omwonenden proberen het terras te laten verbieden. Als de rechter de vergunning in stand laat, gaat het terras zaterdag open.

Schade en overlast
Volgens de indieners van het verzoekschrift had de gemeente de omgevingsvergunning voor een ‘anderhalve meter terras’ in Park Landskroon nooit mogen verlenen. “Het terras is strijdig met het bestemmingsplan zonder dat de effecten ervan zorgvuldig zijn gewogen.”

Er zal schade ontstaan aan het park zelf en treedt er verstoring op van de ecologische zone die langs het park loopt. Omwonenden vrezen verder voor onacceptabele overlast van de circa zeshonderd bezoekers die het terras dagelijks volgens hun eigen berekeningen zal gaan trekken. Ze baseren zich daarbij onder meer op ervaringen van eerdere evenementen die in het park zijn gehouden.

Een door de omgevingsdienst uitgevoerde ‘quick scan’ gaat er vanuit dat in Park Landskroon geen ondersteunende muziek zal zijn. Om die reden ziet de dienst qua geluid geen belemmeringen. In de vergunning blijkt dat echter wel te worden toegestaan. Organisator Eventmaat uit Leiden spreekt van loungemuziek. Om 22.00 uur gaat de muziek uit.

Het gaat de buurt overigens niet alleen om het geluid. Ook te verwachten parkeer- en verkeersoverlast baart hen zorgen. “Het gaat om horeca-activiteiten op evenementenschaal, gericht op alcoholconsumptie en geopend van 8.00 uur tot 23.00 uur. De overlast is als het ware al ingebakken”, zo betogen ze. “We kunnen daarnaast niet meer regulier recreatief gebruik maken van het park doordat het deels overdekte en mogelijk verwarmde terras overheersend groot is en het hele park een ander karakter krijgt.” Dat het park deels overdekt wordt, ontkent initiatiefnemer Bas van Dijck van het Leidse bedrijf Eventmaat. “En er komt ook geen verwarming. Als het slecht weer is, zijn we gewoon dicht.”

Bij de Klinkenbergerplas gaat het terras komende vrijdag om 12.00 uur open.

Rugstreeppad en vleermuizen
In het gebied komen volgens de bewoners uit de aangrenzende woonwijk ook beschermde dieren voor. Onder andere vleermuizen en rugstreeppadden. Die informatie hebben ze uit het geldende bestemmingsplan Oegstgeest aan de Rijn dat de gemeente eerder zelf heeft vastgesteld voor het gebied. Alleen al het ontbreken van de benodigde ontheffingen van de flora- en faunawet zou een rechtmatige exploitatie van het terras in de weg staan.

Raad-onderzoek vooringenomenheid burgemeester
Een ander bezwaar betreft het handelen van burgemeester Emile Jaensch van Oegstgeest. Die zou al in een vroeg stadium tegen de initiatiefnemers gezegd hebben dat het wel goed zou komen met de vergunningen. “Dat wijst op vooringenomenheid van de burgemeester”, zo betogen de omwonenden. Jaensch neemt dat verwijt, dat ook in het verzoekschrift aan de rechtbank is opgenomen, hoog op. In een brief aan de Oegstgeester gemeenteraad vraagt hij zelf of de raad een onderzoek naar zijn handelen wil instellen.

Uit het verzoekschrift dat is ingediend bij de rechtbank: “De persoonlijke betrokkenheid van de burgemeester blijkt, middenin de behandelprocedure, via een vanuit zijn positie ongebruikelijk inhoudelijk post op Facebook waarin hij deze terrassen promoot. De vertegenwoordiger van Eventmaat heeft enkelen van ons verteld dat hij persoonlijk bekend is met de burgemeester van Oegstgeest en dat zij al in vroeg stadium een toezegging hadden voor hun plannen.”

Terrassen niet meer nodig
De kort gedingrechter moet zich morgen over een ellenlange lijst argumenten uitspreken, waarom het terras er volgens de bezwaarmakers niet mag komen. Een opvallende daarbij is ook het argument dat zo’n ‘anderhalve meter terras’ helemaal niet meer nodig is nu de coronaregels door het kabinet per 1 juli zijn versoepeld. “Daar komt nog bij dat in de vergunning helemaal niet is opgenomen dat er afstand gehouden moet worden, waardoor er ook nog opgeschaald zou kunnen worden.”

Eind  van de maand verhuist het meubilair van Park Landskroon naar het Irispark waar het terras per 1 augustus open moet gaan.

Dat de gemeente de effecten van de coronacrisis op de lokale horeca aangrijpt om de tijdelijke parkterrassen toe te staan, moet volgens de omwonenden helemaal buiten beschouwing blijven. “Het is niet toetsbaar en het heeft bovendien geen enkele betekenis in termen van ruimtelijke ordening”, zo betogen ze in hun verzoekschrift. Ook heeft de gemeente in hun ogen fouten gemaakt in de teksten van de vergunning waardoor er nu zaken worden toegestaan waar de aanvrager van het terras niet om heeft gevraagd. “De gemeente kan geen vergunning verlenen voor iets dat niet is aangevraagd”.

Betrokkenheid lokale horeca
Daar komt nog bij dat de ’tijdelijke mega-terrassen’ zoals de bezwaarmakers zo noemen, niet zijn bedoeld als uitbreiding van bestaande terrassen van horecabedrijven uit het dorp, maar voor een Leids bedrijf op plekken waar voorheen geen horeca bestond. “Bedrijven uit Oegstgeest die meedoen, zijn nou net degene die weinig last hebben gehad van de coronamaatregelen”, zo betogen de bewoners nog. Dat wordt ten stelligste ontkend door Eventmaat. Eigenaar Bas van Dijck krijgt meteen bij val van Chris Schollaardt van Café De Gouwe. “Wij gaan hier onder andere eten en drinken verkopen”, zegt Schollaardt die zijn kroeg geruime tijd gesloten moest houden toen de coronabesmettingen om zich heen begonnen te grijpen. Moeiteloos worden nog een hele rits horecabedrijven uit het dorp opgelepeld die allemaal meedoen: “De Jonker, Het Beleg, Brasserie Hemels, Toko Tjik Tjak.”

Terrassen veel kleiner
Andere argumenten tegen de komst van de parkterrassen zijn verder het ontbreken van een algemeen belang en bijvoorbeeld de noodzaak van de omvang van de terrassen. Die is volgens de gemeente en de aanvragers nodig voor een rendabele exploitatie, maar dat wordt volgens de omwonenden verder nergens inzichtelijk gemaakt. De terrassen worden door de bezwaarmakers overigens wel flink groter voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. In het bezwaarschrift schrijven ze dat er 320 personen tegelijk kunnen aanschuiven, maar volgens Eventmaat klopt daar niks van. “Hooguit de helft. En nog eens 160 bij de Klink. Ze tellen die twee locaties gewoon bij elkaar op.”

Al met al verwijten de bezwaarmakers de gemeente dat het hier niet gaat om uitgewerkt gemeentebeleid om de Oegstgeester middenstand met tijdelijke terrasvergunningen door de coronacrisis heen te helpen, maar om de begunstiging van een specifieke ondernemer, een evenementenorganisator, die op drie
openbare plaatsen in Oegstgeest grootschalige tijdelijke horecaterrassen wil exploiteren op
evenementenschaal.

Dat de coronacrisis de horeca ‘onevenredig’ hard heeft getroffen ten opzichte van andere sectoren, zoals de gemeente stelt en ook door de burgemeester op zijn Facebook-pagina wordt aangehaald, is volgens de tegenstanders geen relevante onderbouwing waarom juist in Park Landskroon grootschalige horeca moet komen. “Met meer tafels dan Oegstgeest ooit gehad heeft en waarvan slechts een handjevol personen commercieel profiteren.”

Klink, Landskroon en Irispark
Het terras bij de Klinkenbergerplas gaat aanstaande vrijdagmiddag op 12.00 uur open. Zaterdag volgt het terras in Park Landskroon als de rechter donderdagmiddag geen roet in het eten gooit. Het terras in het Irispark moet op 1 augustus opengaan en komt in de plaats van Park Landskroon dat tegen die tijd weer wordt ontmanteld. De achthoekige tafels waaraan bezoekers op gepaste afstand kunnen plaatsnemen, worden dan naar het park tegenover winkelcentrum de Lange Voort verhuisd. De vergunningsaanvraag voor het Irispark loopt nog. Omwonenden daar krijgen binnenkort allemaal een brief met informatie in de bus van de organisatoren.

Economie Oegstgeest Politiek Terrassen Oegstgeest


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×