Burgemeester Jaensch tijdens een online raadsvergadering.

Integriteitsonderzoek: burgemeester Jaensch zat niet fout bij terras Park Landskroon

Er hoeft geen verder onderzoek te worden gedaan naar de integriteit van burgemeester Emile Jaensch van Oegstgeest. Dat is de conclusie van Governance & Integrity in een door Jaensch zelf gevraagd onderzoek. Het adviesbureau heeft onderzocht of Jaensch horeca-ondernemer Eventmaat heeft voorgetrokken bij de vergunningsaanvraag voor een tijdelijk terras in Park Landskroon.

Tegen dat terras werd eind juni bezwaar gemaakt door omwonenden, onder meer vanwege te verwachten geluidsoverlast en omdat de burgemeester mogelijk te persoonlijk betrokken zou zijn bij de behandeling van de terrasaanvraag. Daardoor zou geen objectieve belangenafweging kunnen worden gemaakt. Jaensch las in dat argument een beschuldiging van niet-integer handelen, waarna hij de gemeenteraad vroeg om te onderzoeken of zijn handelen in dit geval juist was.

Na gesprekken met onder meer vijf van de zes fractievoorzitters uit de gemeenteraad, de horeca-ondernemer en de burgemeester zelf trekt het adviesbureau nu de conclusie dat er ‘geen redelijke grond is gevonden voor het vermoeden van belangenverstrengeling door de burgemeester op basis waarvan een persoonsgericht feitenonderzoek naar het handelen van de burgemeester rondom het verlenen van de vergunning voor een tijdelijk terras in Park Landskroon, zou moeten worden ingesteld’.

Werkbezoek
Centrale vraag in dat zogenoemde preliminair onderzoek was of persoonlijk contact tussen de burgemeester en horecaondernemers de zuiverheid van de besluitvorming zou kunnen hebben beïnvloed. Ook is er gekeken of de privé-communicatie tussen beiden wel volgens de regels was. Uit het onderzoek is gebleken dat Jaensch de ondernemer één keer heeft opgebeld om te vertellen dat een vergunningsaanvraag voor de duur van vier maanden te lang was, zoals door zijn ambtenaren geadviseerd. Dat moest naar maximaal één maand worden teruggebracht om in behandeling te worden genomen. Vanwege de snelheid van het proces en het thuiswerken door corona, was een direct telefoontje in dit geval gerechtvaardigd.

Verschillende fractievoorzitters vragen zich wel af of de uitnodiging van Eventmaat voor een diner van de gemeenteraad aan het begin van 2019 wel verstandig was. Hoewel de persoonlijke uitnodiging van Jaensch om aanwezig te zijn en een presentatie te geven niet tegen de regels in was, bezorgde het enkele fractievoorzitters wel ‘een enigszins ongemakkelijk gevoel’. De burgemeester zegt daarover dat hij ‘het zag als een soort werkbezoek om raadsleden beter geïnformeerd te krijgen over de evenementenwereld’. Hij ‘zag daar geen gevaar in’.

‘Ruige beschuldiging’
Met deze conclusies van het adviesbureau is de kous in principe af, zeker omdat de omwonenden van Park Landskroon benadrukken de integriteit van de burgemeester nooit in twijfel te hebben getrokken, zegt Ida Petters namens hen. Ze hebben daarom ook niet aan het onderzoek van Governance & Integrity meegewerkt. In hun bezwaar hebben ze slechts willen wijzen op een gebrekkige belangenafweging. “Ik vind dit als inwoner van Oegstgeest een hoogst opmerkelijke gang van zaken en jammer van alle negatieve energie”, zegt Petter over het integriteitsonderzoek.

Emile Jaensch heeft tijdens zijn gesprek met de onderzoekers laten weten signalen van belangenverstrengeling hoog op te nemen. “De burgemeester was door de passages over zijn mogelijke persoonlijke betrokkenheid onaangenaam verrast en heeft dat naar buiten toe gecommuniceerd. De ervaren beschuldiging ervoer hij als ‘ruig’ en hij ziet deze graag rechtgezet”, schrijven de consultants over de aanleiding voor het onderzoek. “Jaensch hoopt dat mensen zich ervan bewust worden wat voor effect een dergelijke beschuldiging op iemand heeft.”

Oegstgeest Politiek Terrassen Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×