(Foto: Google Maps).

Bewoners Langebrug vrezen ergste: misschien tóch grote horecaonderneming

De Bewonersgroep Pieterswijk vreest dat er tóch een horecaonderneming van 600 vierkante meter aan de Langebrug 12A komt. Meer dan 110 bewoners tekenden al bezwaar aan tegen de vergunning die de gemeente Leiden aan de eigenaar Oudendal Groep verleende voor een 330 vierkante meter tellende horecazaak in de kelder van het pand, zij menen dat het restaurant veel overlast zal veroorzaken. Nu lijkt de onderneming op termijn zelfs twee keer zo groot te kunnen uitvallen.

De wens van de Oudendal Groep om een horecavergunning te verkrijgen, loopt al een tijdje. Het eerste voornemen was om in de kelder van het oude ABN Amro pand aan de Breestraat een veel groter restaurant van zo’n 600 vierkante meter te openen voor zo’n 240 zitplaatsen. Dat plan stuitte begin vorig jaar op de nodige kritiek. De gemeente vond zo’n horecaonderneming ook een maatje te groot voor de Pieterswijk en kende Oudendal Groep geen vergunning toe.

De bewonersgroep ontdekte in een nog geheim concept beleidsstuk – de nieuwe horecavisie – dat de gemeente voornemens is om de Oudendal Groep toch de eerdere aanvraag voor 600 vierkante meter horeca toch te verlenen. Ingang van het restaurant zou in dat geval tóch weer aan de kant van de Breestraat komen. Zo valt er letterlijk in het gelekte stuk te lezen: ‘De eigenaar van het pand heeft de wens bij de gemeente geuit om deze horecagelegenheid te vergroten en de ingang te verplaatsen van de Langebrug naar de Breestraatzijde.’

De Bewonersgroep Pieterswijk bracht de buurtgenoten direct middels een brief van op de hoogte. Zo valt in de brief te lezen: ‘Bijzonder dat een verzoek ter vergroting van de oppervlakte al gedaan is, nog voordat de bezwaarprocedure voor de vorige aanvraag is verstreken.’ De bewoners menen dat zij hierover op de hoogte gesteld hadden moeten worden.

Ambtelijke versie
De gemeente Leiden geeft aan dat dit nog een concept beleidsstuk is, en dat er dus geen sprake is van een nieuwe aanvraag door de Oudendal Groep, zoals de bewonersbrief doet vermoeden. Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten: “Er is een ambtelijke versie van de horecavisie besproken met partijen in de stad. Dit stuk heeft nog geen formele status.” In het beleidsstuk wordt dan ook vooral bedoeld, dat de gemeente samenwerking wil verlenen indien Oudendal in de toekomst een nieuwe vergunningsaanvraag indient.

Dat Oudendal ‘de wens heeft geuit’, is niet per sé een teken dat er de laatste tijd contact is geweest tussen de gemeente en de vastgoedeigenaar over de Langebrug en de Breestraat. Die wens werd de gemeente vooral duidelijk uit de eerdere aanvraagprocedure. “De aanvrager heeft altijd te kennen gegeven het liefste de gehele kelder voor horeca te gebruiken.”

‘Stemmingmakerij’
“Ik vind het bijna stemmingmakerij wat hier gebeurt”, aldus Johan Oudendal, eigenaar van de vastgoedgroep die de vergunningsaanvraag indiende. Oudendal is er niet over te spreken dat de suggestie gewekt wordt dat zijn bedrijf voorgetrokken zou worden door de gemeente, zo valt in de brief te lezen dat de bewoners een ‘één-tweetje tussen gemeente Leiden en Oudendal Groep’ zien. Daarnaast zegt de vastgoedeigenaar niet bezig te zijn met het beleidsstuk. “Daar zijn wij helemaal niet mee bezig. Wij houden ons bezig met stenen, dus het restaureren van stenen, het stapelen van stenen en het verhuren van stenen. Het zou ook niet handig zijn om hier nu mee bezig te zijn, dan zouden we alleen maar op de zaken vooruitlopen. Laten we eerst maar eens aanzien of deze vergunningsaanvraag door de bezwaarprocedure komt.”

Oudendal ontkent niet dat hij blij is met de passage in de concept horecavisie. “Het biedt natuurlijk wel mogelijkheden. Laten we niet vergeten dat de kelder nu leeg staat en leegstand is niet goed voor ons en is ook niet goed voor de stad is. Daarom willen we er maar al te graag iets mee doen.”

Onderhandelingen met Oudendal
De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de vergunningsaanvraag. De partij wil weten of de gemeente op de zaken vooruitloopt en inderdaad wil meewerken aan een grotere horecaonderneming in het pand aan de Langebrug. In de vragen valt te lezen dat de handelswijze van de gemeente volgens het CDA ‘de betrouwbaarheid van bestuur de grond in boort’. Net als de bewoners, vermoedt de christendemocratische partij een nauwe samenwerking tussen de Oudendal Groep en het stadsbestuur. Ze wijzen daarop bij een eerdere herziening van de horecavisie, toen de vastgoedontwikkelaar de mogelijkheid kreeg om twee leegstaande winkelpanden aan de Nieuwe Rijn te ‘verkleuren’ van detailhandel naar horeca. De partij wil daarom weten of het pand onderdeel is geweest onderhandelingen, verkoop of vergunningverlening aan meerdere panden, of dat deze vergunningsprocedure op zichzelf staat.

Leiden Maatschappij Horeca Langebrug 12A Horecavisie Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×