(Foto: Google Maps).

Bewoners boycotten bezwarencommissie om horeca Langebrug: 'Geen fair trial'

De Bewonersgroep Pieterswijk – die bezwaar maakt tegen de komst van een horecaonderneming in het oude ABN-Amro gebouw tussen de Breestraat en Langebrug – heeft geen vertrouwen in een eerlijke zaak. Daarom wordt de bezwarencommissie geboycot. Volgens de bewoners is de commissie vooringenomen en is er geen sprake van ‘fair trial‘, ofwel eerlijk proces.

In een brief aan de commissie schrijven de bewoners: ‘De grofste schending van het fair trial beginsel is dat u zegt het verweerschrift van het college als leidraad te zullen gebruiken. Daarmee bent u als bezwaarschriftencommissie al aan de kant van het college gaan staan.’ Het bracht de groep tot het besluit de hoorzitting die vrijdag plaatsvindt, niet bij te wonen. “Dat was een moeilijke beslissing om te nemen, maar het gaat zo niet langer”, vertelt een hoorbaar gefrustreerde Adri Klaassen van de Bewonersgroep Pieterswijk.

De bewoners vinden daarnaast dat zij te weinig tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden op de hoorzitting. De commissie liet namelijk begin juli al weten dat het college om een reactie op de bezwaren gevraagd zou worden. Dat inhoudelijke verweerschrift kregen de bewoners pas op 8 september te zien. Van de bezwaarmakers werd vervolgens verwacht dat zij uiterlijk op 16 september reageerden op dat verweer.

‘Met andere woorden: het college (van burgemeester en wethouders, red.) krijgt twee maanden de tijd en wij één week. Het college heeft zijn eigen juristen in dienst en kan gemakkelijk een advocaat inhuren. Wij zijn burgers die deze procedure naast ons gewone werk zelf moeten voeren en financieren.’

119 bezwaarmakers
In totaal maakten 119 omwonenden schriftelijk bezwaar tegen de vergunning voor de horecazaak aan de Langebrug. Maar, zo liet het college van b en w in juli middels een brief aan de bezwarencommissie weten, van hen wonen 86 buiten een straal van 100 meter van het betreffende adres. Volgens de gemeente leidt de verleende vergunning niet tot ‘een concreet, actueel en rechtstreeks belang’ bij bewoners die buiten die straal wonen.

De gemeente baseert zich daarbij op een uitspraak van de Raad van State uit 2018. Daarin werd een bezwaar in Nijmegen ‘niet ontvankelijk verklaard’ omdat de indiener buiten een straal van 100 meter woonde van locatie waar het bezwaar over ging. De door deze persoon gevreesde parkeeroverlast van een nieuwe horecavoorziening zou om die reden niet op diegene van toepassing zijn.

De Bewonersgroep Pieterswijk vindt niet dat de gemeente in Leiden dit zomaar voor de zaak Langebrug één-op-één kan overnemen. Zij stellen dat deze uitspraak ‘over een heel andere kwestie ging en waarin andere criteria gelden’. Het gevolg is dat 86 bezwaarmakers niet gehoord worden door de commissie, wat de bewoners moeilijk kunnen verkroppen.

Rechtszaak
“Ik ben een stuwmeer dat tot de rand gevuld is”, omschrijft Adri Klaassen zijn gevoelens. “Ik moet nu niet te veel meer zeggen. Het moet ook netjes blijven, daar hechten wij waarde aan.” De bewoners ageren al sinds de vergunning verleend is tegen de komst van een horecazaak. “We wachten de hoorzitting af, maar het zit er dik in dat wij een rechtszaak gaan aanspannen. Dat is geen loos dreigement.”

Leiden Politiek Horeca Langebrug 12A


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×