Een impressie van De Geus waarvan de bouw volgend jaar begint.

Definitief geen auto's in garage onder nieuwbouwplan De Geus bij station

Onder De Geus, dat is de nieuwbouw die in de plaats komt van het gebouw waar nu nog onder andere de Jumbo Supermarkt tegenover Leiden Centraal is gevestigd, komen definitief geen parkeerplekken voor auto’s. Dat heeft de Leidse gemeenteraad donderdagavond besloten met de stemmen van VVD, CDA en Partij Sleutelstad tegen.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Spijker over de 3000 fietsparkeerplekken die onder de Geus komen.

VVD Leiden probeerde bij monde van raadslid Maarten de Crom lang om andere partijen in de raad mee te krijgen met een voorstel om toch vooral te kiezen voor een mix van auto- en fietsparkeren. “Dit is gokken met de kansen voor ondernemers in het gebied en met de bereikbaarheid van de toekomstige bewoners”, vond de Crom van het voorstel om het autoparkeren helemaal te schrappen uit de plannen voor De Geus, waar naast horeca, een supermarkt en een megabios met congresfaciliteiten ook een woontoren met 120 appartementen in komt. Daar moet volgens de VVD dus rekening mee gehouden worden. Bovendien vindt VVD Leiden zesduizend euro per fietsparkeerplek veel te veel geld.

De Partij voor de Dieren snapte die redenering van de VVD niet. “Plekken voor auto’s zijn veel duurder en bovendien kunnen hier drieduizend mensen gebruik van maken, terwijl in de ondergrondse garages plek is voor slechts achthonderd auto’s en dus gebruikers. Die plekken kosten honderdduizend euro per stuk.” Volgens de VVD gaat die vergelijking niet op: “Voor een autoplek vraag je geld. Die verdient zich dus terug.”

D66 vindt de ondergrondse fietsenstalling juist goedkoop. De partij noemt het een mooie kans. “Extra plekken zijn hard nodig, want geen plek voor je fiets is de grootste ergernis van heel veel mensen”, zegt raadslid Sander van Diepen.

De ChristenUnie wilde eigenlijk dat er in de stalling ook plekken komen voor mindervaliden en ook voor het opladen van elektrische fietsen. Die komen er niet, want dat werd volgens wethouder Spijker te duur. “Bovendien zijn er even verderop wel zulke plekken in de twee NS-stallingen.

Tijdens de behandeling in de raadscommissie werd vorige week lang stilgestaan bij de (on)mogelijkheid van het toevoegen van autoparkeren onder het gebouw. Volgens wethouder Spijker kon dat niet, omdat er onvoldoende ruimte is om de verkeersstromen te scheiden. Fietsers en automobilisten zouden dan allebei hun eigen in- en uitgang moeten krijgen en dat gaat ten koste van heel veel parkeerruimte. Bovendien zouden rijk en provincie dan niet meebetalen, waardoor Leiden alleen zou moeten opdraaien voor de bouwkosten van zo’n 18 miljoen.

Dat laatste bleek niet helemaal te kloppen. De Leidse VVD hoorde van hun collega’s bij de provincie dat er in dat geval nog steeds naar rato zou worden meebetaald. Spijker gaf dat later toe, maar voegde er wel aan toe dat je dan over een heel ander plan sprak. “En dat is niet het plan dat nu voorligt en waarvoor de cofinanciering al is toegevoegd”, aldus Spijker die wel haar excuses maakte voor de gerezen verwarring. Uiteindelijk leidde het er toe dat de raadscommissie afgelopen dinsdag opnieuw over het plan sprak. Overigens zonder dat er inhoudelijk wijzigingen werden doorgevoerd.

De bouw van De Geus begint volgend jaar.

Duurzaamheid Leiden Politiek De Geus


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×