Wethouder Van Delft komt culturele instellingen te hulp met ruim een half miljoen aan spoednoodhulp. (Foto: Emile van Aelst).

Leiden ontvangt 5,5 miljoen coronacompensatie van rijksoverheid

Leiden krijgt over de eerste drie maanden waarin de coronamaatregelen van kracht waren een bedrag van 5,5 miljoen euro aan compensatie van het rijk. Het gaat om een eerste tranche. Wethouder Van Delft zegt in een toelichting dat de gemeente ook over de periode na 1 juni op compensatiegelden rekent.

Het bedrag dient om het wegvallen van onder meer toeristenbelasting en parkeergelden op te vangen. Ook voor verschillende soorten maatschappelijke opvang en jeugdzorg heeft Leiden extra kosten moeten maken die nu worden gecompenseerd. Naast de eerdergenoemde 5,5 miljoen krijgt Leiden ook nog geld uit een landelijke por van 90 miljoen euro die het rijk beschikbaar stelt voor het compenseren van weggevallen huurinkomsten van sportverenigingen.

De gemeente heeft niet alleen minder inkomsten doordat toeristen en bezoekers wegbleven. Hoewel veel inkomensondersteunende maatregelen rechtstreeks door het rijk worden betaald, heeft Leiden bijvoorbeeld subsidies eerder verstrekt en belastingen opgeschort. Dat geldt ook voor andere heffingen en de huur van gemeentelijke panden. Ook wordt er minder streng gekeken naar de prestaties die gesubsidieerde instellingen leveren.

Direct hulp voor zwaar getroffen sectoren
Zo’n tien procent van het bedrag, 535.000 euro, stelt de gemeente per direct beschikbaar aan een aantal Leidse instellingen die zwaar zijn getroffen. Het moet de grootste nood ledigen. Voorwaarde is wel dat de geleden schade tenminste 10.000 euro bedroeg over de periode maart tot en met mei van dit jaar. Het geld gaat daardoor vooral naar de grotere instellingen als de Pieterskerk, De Lakenhal, BplusC, Stadspodia, het Sieboldhuis, Ins Blau, de Veenfabriek en PS|Theater. Ook Gebr. de Nobel kan aanspraak maken op deze middelen. “Daarmee moeten in elk geval voor 2020 de grootste problemen zijn opgelost”, verwacht Van Delft.

Speeltuinen
Naast de culturele instellingen worden ook de Leidse speeltuinen geholpen. “Nu komende zomer veel mensen thuis blijven, is het wel van belang dat de kinderen deze zomer terecht kunnen in een van de Leidse speeltuinen”, zegt Van Delft daarover. Er is 25.000 euro voor uitgetrokken.

Economische stimuleringsfonds
Na de zomer wordt ook een pakket maatregelen geïntroduceerd om de economie te stimuleren. De gemeente wil twee ton in een fonds stoppen, waaruit samenwerkingsverbanden van ondernemers maximaal 30.000 euro kunnen krijgen als cofinanciering voor de duurzame versterking van de Leidse economie.

 

Cultuur Economie Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×