(Foto: Pixabay).

Elektriciteitsnet onder hoogspanning, beperking voor bedrijven in Oegstgeest

Uit onderzoek van Netwerkbeheerder Liander naar de regionale ontwikkelingen blijkt dat er de komende jaren diverse knelpunten op het elektriciteitsnet ontstaan. De regiobrede nieuwbouwambitie, het verduurzamen van mobiliteit, de komst van wind- en zonneparken en het verduurzamen van bedrijventerreinen zijn van invloed op de capaciteit van het netwerk. Samen met de betrokken gemeenten werkt Liander aan plannen om het elektriciteitsnet in de regio de komende jaren flink uit te breiden.

Het elektriciteitsnetwerk in Holland Rijnland bestaat uit drie grote elektriciteitsverdeelstations (150 kilovolt) en vijftien kleinere stations (50kV). Op basis van het onderzoek verwacht Liander dat, wanneer er geen maatregelen genomen worden, bij negen van de kleinere elektriciteitsverdeelstations binnen vijf jaar alle capaciteit vergeven is en er een knelpunt ontstaat.

“Om de uitbreidingen goed en zo snel mogelijk te realiseren en daarmee de plannen van de regio te kunnen faciliteren, zijn Liander en de gemeenten in goed overleg”, zegt Arjan de Ruijter van Liander. “Samen kijken we naar oplossingen voor de fysieke ruimte die nodig is voor de uitbreiding van het net in de regio. Dit betreft zowel ruimte boven de grond voor bijvoorbeeld elektriciteitsverdeelstations, als ook ruimte onder de grond voor kabels.”

Capaciteitstekorten over vijf tot tien jaar: geen nieuwe bedrijven of uitbreiding 
Voor de overige zes van de vijftien 50kV-stations wordt verwacht dat ze binnen vijf tot tien jaar vol raken. Daarnaast blijkt uit het onderzoek ook dat er waarschijnlijk een extra groot elektriciteitsverdeelstation (150 kV) nodig is in Leiden-Oost om de regio van voldoende stroom te kunnen blijven voorzien. Bedrijven die zich in de regio willen vestigen of meer capaciteit willen, moeten wachten tot het elektriciteitsnet is uitgebreid. Dit kan enkele jaren duren, omdat procedures en vergunningstrajecten veel tijd in beslag nemen.

Beperking Oegstgeest
Het verdeelstation Rijnsburg heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit naar de wijk Haaswijk in Oegstgeest. Liander kan niet voldoen aan nieuwe aanvragen voor het afnemen van extra elektriciteit. Om de beperking op te lossen is een nieuwe middenspanningskabel nodig. De werkzaamheden hiervoor zijn medio 2021 gereed.

Optimaal gebruik
Om het elektriciteitsnet uit te kunnen breiden heeft Liander op korte termijn op meerdere plaatsen fysieke ruimte nodig voor de bouw van een aantal kleine elektriciteitsverdeelstations (50kV) en waarschijnlijk één groot station (150kV). De Ruijter: “Dit vraagt om keuzes voor de totale energievoorziening, waarbij met alle belangen rekening gehouden wordt. Zo ontwerpen de gemeenten en Liander samen een duurzame energievoorziening voor de toekomst. Door het energiesysteem optimaal te gebruiken, worden de maatschappelijke kosten laag gehouden”

Duurzaamheid Economie Leiden Oegstgeest Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×