Lenferink in 2003 als kandidaat-burgemeester op campagne in het centrum van Leiden. 'Je bent een lekker ding hoor, word jij maar burgemeester,' kreeg hij toen van deze Leidse te horen. (Foto: Chris de Waard).

Lenferink ambieert vierde termijn als burgemeester van Leiden

Henri Lenferink gaat voor een vierde periode als burgemeester van Leiden. “Ik zou het een eer vinden de stad en haar inwoners nog een aantal jaren te mogen dienen,” zegt Lenferink desgevraagd tegen Sleutelstad. Op 15 mei 2021 loopt zijn derde ambtstermijn af. Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft in de aanloop naar die datum een brief aan de Leidse gemeenteraad gestuurd waarin hij de raad erop wijst dat de herbenoemingsprocedure binnenkort moet worden gestart.

Onderdeel van zo’n herbenoeming is de wijze waarop de burgemeester naar het oordeel van de gemeenteraad functioneert. “De centrale vragen hierbij zijn of de burgemeester in de afgelopen ambtstermijn heeft voldaan aan de bij de benoeming opgestelde profielschets en of er wensen, dan wel bijgestelde verwachtingen zijn ten aanzien van het functioneren naar de toekomst toe”, schrijft Smit in zijn brief aan de Leidse raad. Daarbij moet de raadscommissie die zich met de herbenoeming gaat bezighouden de oorspronkelijke profielschets hanteren als toetsingskader. Samen met de verslagen van de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen de fractievoorzitters en de burgemeester. De vertrouwenscommissie moet uiterlijk eind dit jaar alle relevante stukken, zoals verslagen van functioneringsgesprekken bij de Commissaris van de Koning inleveren.

Als de Leidse raad Lenferink op voordracht van de in te stellen vertrouwenscommissie voor herbenoeming aanbeveelt bij de Commissaris van de Koning, zal die op zijn beurt een advies uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgens wordt Lenferink dan bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister herbenoemd voor een periode van zes jaar. De minister volgt bij die voordracht in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad.

Lenferink is nu 63 jaar. Bij zijn herbenoeming in mei 2021 is hij 64 en kan zo’n vierde termijn van zes jaar dus precies volmaken tot aan de verplichte pensioenleeftijd. Voor burgemeesters is dat 70 jaar. Lenferink is nu al de langstzittende burgemeester van Nederland. De burgemeester van PvdA-huize begon aan zijn Leidse klus in 2003 na een burgemeestersreferendum waarin hij het opnam tegen VVD-er Harry Groen. Hij won die strijd met overtuiging.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×