(Archieffoto: Lieuwe van Slooten).

Bewoners binnenstad kijken terug op rustige 'activiteitenzomer'

Vertegenwoordigers van de wijkverenigingen van de binnenstad kijken tevreden terug op een rustige zomer. Door de oproep om veel activiteiten te organiseren, werd gevreesd voor extra drukte. Het omgekeerde bleek waar. “Het was eigenlijk een hele prettige zomer”, zegt een van de voorzitters. Wel vinden ze dat er een evaluatie moet komen van de nieuwe verkeerssituatie. Om meer activiteiten te stimuleren werden een aantal straten in de binnenstad tijdelijk autoluw gemaakt.

De Leidse activiteitenzomer werd in gang gezet met het pamflet ‘De Leidse Zomer’ van zes politieke partijen. Daarin riepen zij op tot een levendige en verantwoorde zomer met veel activiteiten die wel mogen. Het plan ontstond vanuit de gedachte dat veel Leidenaren niet op vakantie kunnen, maar wel graag op pad willen. “We wilden een optimistisch geluid laten horen”, zegt IJsbrand Olthof (D66), een van de auteurs van het pamflet. Concrete ideeën uit het pamflet waren onder meer de Buurt 1.5, een stadsstrand aan de Vliet en een Jeu-de-boulesbaan op de Hooglandse Kerkgracht

De plannen van de Leidse zomer stuitten op verontwaardiging bij bewonersverenigingen van de binnenstad. Ze vreesden dat het te druk zou worden door alle evenementen en activiteiten. Foppe van Rees Vellinga van wijkvereniging Pancras-West noemde de plannen toen ‘waanzin’. Als hij terugkijkt, vindt hij zijn zorgen van toen nog steeds terecht. “Ik vond dat de burgemeester een groot risico nam gezien de situatie. Er was toen niet bekend dat de kans op besmetting in de buitenlucht kleiner is.”

Voordeel van het nadeel
De gevreesde drukte bleef echter uit. Dat kwam onder meer omdat niet alle ideeën van het pamflet werden uitgevoerd. Zo gingen de Jeu-de-boulesbaan op de Hooglandse Kerkgracht en het stadsstrand aan de Vliet niet door. “Het had mij leuk geleken, maar sommige activiteiten hadden meer voorbereidingstijd nodig waardoor ondernemers het niet aandurfden”, zegt Olthof. Het werd daardoor een rustigere zomer dan normaal omdat veel reguliere activiteiten al eerder werden afgelast.

Ook waren er minder toeristen in de stad. “Ik vond Leiden veel mooier”, zegt Van Rees Vellinga. “Ik heb de herrie niet gemist.” Arthur Elias, voorzitter van wijkvereniging Maredorp die eerder waarschuwde voor onvoorzichtigheid kijkt ook positief terug op de zomer. “Het was veel rustiger in de stad. Dat was een voordeel van het nadeel corona. Als je door de stad liep kon je zien hoe mooi Leiden eigenlijk is.”

Sommige activiteiten gingen wel door en ook de terrassen van de horeca in de binnenstad kregen meer ruimte. Zo kreeg café Aan de Rijn grofweg een kwart van de bestaande ruimte extra. In eerste instantie leek dat er niet voor te zorgen dat het storm liep en bleven de reserveringen uit. “Mensen bleven weg omdat ze andere manieren hadden gevonden om bij elkaar te komen. Thuis of in het park bijvoorbeeld”, zegt David Zock van café Aan de Rijn.

Uiteindelijk wisten Leidenaren hun weg naar het terras wel weer te vinden en draaide hij toch ‘een goede zomer’. Zock: “We hebben de extra ruimte goed kunnen gebruiken.” Dat wil volgens hem niet zeggen dat het verloren voorjaar is goedgemaakt. Vanuit de bewoners heerste vooraf scepsis over de extra ruimte voor de terrassen, maar volgens Elias hebben ze het goed gedaan. “Het viel mee en gaf ook wel een veilige indruk”, aldus de voorzitter van wijkvereniging Maredorp.

Kris kras door de wijk
Een ander onderdeel van het pamflet ‘De Leidse Zomer’ was het autoluw maken van een aantal straten in de binnenstad. Tussen 11.00 en 21.00 uur werden er paaltjes neergezet zodat auto’s er niet meer konden komen. Dat moest het organiseren van evenementen en activiteiten stimuleren en meer ruimte geven aan bezoekers van de binnenstad. Het weren van de auto’s pakte wisselend uit. Aan de ene kant waren bewoners er erg over te spreken doordat er meer ruimte kwam in de autovrije straten.

Aan de andere kant willen bewoners dat de verkeerssituatie wordt geëvalueerd. Rond de Hooglandse Kerk ontstond een enorme verkeerschaos vanwege de afsluitingen en werkzaamheden die afgelopen zomer plaatsvonden. Automobilisten raakten verdwaald. “Mensen reden kris kras door de wijk”, zegt Elias. Of die evaluatie daadwerkelijk gaat plaatsvinden met de wijkverenigingen is overigens onzeker. Vorige week zeiden acht buurtverenigingen niet meer te willen praten met de gemeente.

Buurt 1.5 is een blijvertje
Vooraf werd gezegd dat de Leidse activiteitenzomer ook een experiment is. Terugkijkend zien de bedenkers van het pamflet mogelijkheden om sommige onderdelen permanent te maken. “De Buurt 1.5 bij het Pesthuis is voor mij een blijvertje. Al dan niet op deze locatie”, zegt Olthof. Verder zijn de politici van D66 en PvdA voorstander van het autoluw laten van meerdere straten in de binnenstad. Al willen ze ook eerst een evaluatie. Dit najaar wordt het autoluw maken van de binnenstad in de gemeenteraad besproken als onderdeel van de mobiliteitsnota. De gemeente wil daarbij ook in gesprek met de bewoners van de binnenstad.

Over de tijdelijke extra ruimte voor terrassen is nog veel discussie. Zo hoopt Van Rees Vellinga dat ze niet blijven in de huidige vorm: “Dat zou schandalig zijn. Het mag niet ten koste gaan van de rest van de binnenstad.” Elias denkt daar anders over. “Als corona volgend jaar niet over is dan mag de uitbreiding van de terrassen blijven. Zo niet dan moet het weer normaal worden.” Vanuit de politiek wordt er vooral gehamerd op de balans. Zo vinden Olthof en Klever dat de terrassen kunnen blijven mits er geen bezwaren zijn. De terraseigenaren zelf zijn op dit moment aan het kijken of ze verder kunnen met ‘winterproof’ terrassen. Daarover wordt nog gesproken met de gemeente.

Advertentie

Economie Leiden Coronaterrassen in Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×