(Foto: Reanne van Kleef)

Veertien Leidse terrassen mogen groter

Van de 136 Leidse horecazaken die tijdens de coronapandemie tijdelijk een extra groot terras mochten exploiteren, kunnen er veertien nu een aanvraag indienen om dat permanent te maken. De interesse is een stuk groter, want 44 horecaondernemers willen graag zo’n groot terras houden. Om welke horecabedrijven het gaat, wil de gemeente nu nog niet zeggen. “Dat kan pas als er daadwerkelijk een vergunning wordt aangevraagd”, zegt wethouder Fleur Spijker daarover.

Uit de inventarisatie van alle 44 plekken blijkt dat er zestien in principe binnen de regels vallen en kunnen worden vergund. Twee locaties vallen echter alsnog af, nadat uit geluidsonderzoek is gebleken dat die niet binnen de normen vallen.

In het centrum kunnen veertien horecabedrijven hun terras uitbreiden. Ook op een aantal extra plekken kunnen terrassen komen.

Zes andere terrassen stonden tijdens corona deels op parkeerplaatsen. Ze kunnen mogelijk in de toekomst worden vergund, maar nu in elk geval nog niet. Er worden pas parkeerplekken opgeheven als uit het steeds autoluwer maken van de binnenstad blijkt dat dat kan. Tegen die tijd wordt bovendien nog afgewogen of zo’n vrijvallende parkeerplek bij een terras kan worden getrokken of dat de ruimte bijvoorbeeld wordt gebruikt om fietsen te stallen of de stad verder te vergroenen.

Een derde categorie locaties waar ondernemers interesse hebben in een groter terras valt vooralsnog helemaal af. Een terras kan op de negentien plekken waar het om gaat, niet zonder ingrijpende aanpassing van de regels. Daar kiest wethouder Spijker nu niet voor. Al is het maar omdat ze denkt dat ze de omgeving van die plekken niet meekrijgt.

Op een aantal andere locaties in het centrum ziet Spijker ook nog kansen voor extra terrassen. Op het plein bij de Hooglandse Kerk bijvoorbeeld en op de Kippenbrug. Ook op twee plekken op de route van het Singelpark wil de wethouder terrassen permanent toestaan. StadscafĂ© Van der Werff mag een aanvullend terras realiseren en restaurant TabĂș kan tafels en stoelen neerzetten langs het water bij het Arsenaalplein.

Buiten het centrum worden de komende jaren ook extra terrassen toegevoegd. Het gaat daarbij om het Stationsgebied, de Meelfabriek, het Energiepark en in het Leiden Bio Science Park.

Economie Leiden Politiek Coronaterrassen in Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×